Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Karczmiskach

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZMISKACH

z dnia 27.10.2020 r.

 

Informuję, że po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim zawieszone zostają na czas oznaczony od dnia 28.10.2020 r. do dnia 02.11.2020 r. zajęcia w:

  • Zespole Szkół w Karczmiskach Przedszkole w Karczmiskach – 2 grupy 6 latków Karczmiska, grupa 3-5 latki Głusko;
  • Zespole Szkół w Karczmiskach Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach – IIA;
  • Zespole Szkół w Karczmiskach Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach Szkoła Filialna w Głusku – IC, IIIC.

Informuję, że zajęcia w tym okresie będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Wszystkie informacje na temat zdalnego nauczania znajdą Państwo na stronie Internetowej Zespołu Szkół w Karczmiskach.

Przyczyną czasowego zawieszenia zajęć jest potwierdzone zakażenie wirusem COVID-19 dwóch nauczycieli Zespołu Szkół w Karczmiskach.

 

Piotr Długosz

Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach