Gospodarka

Powierzchnia Gminy Karczmiska wynosi 95,21 km2 a udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej stanowi 70,8%. Gmina jest typowym rejonem rolniczym. Ogólna liczba mieszkańców wynosi 6465 osób. Większość okolicznej ludności prowadzi własne gospodarstwa rolne. Inni często znajdują zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i usługowych znajdujących się na terenie Gminy i poza nią.