Elektrośmieci

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
pochodzący z gospodarstw domowych

 

Mieszkańcy Gminy Karczmiska mogą w ramach uiszczonej opłaty za odpady oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Firma, oznaczenie siedziby i adres zbierającego Adres punktów zbierania
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Karczmiska Pierwsze

ul. Centralna 10A

24-310 Karczmiska

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Karczmiska Pierwsze

ul. Nadrzeczna 212A

24-310 Karczmiska