Informacje ogólne

Gmina Karczmiska położona jest w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie Opole Lubelskie. Gmina sąsiaduje z gminami Wąwolnica, Poniatowa, Kazimierz Dolny. Większość gminy leży w granicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i jego strefy ochronnej oraz w tzw. “Trójkącie Turystycznym Kazimierz-Puławy- Nałęczów”.

mapa

W skład gminy Karczmiska wchodzą następujące miejscowości: Bielsko, Chodlik, Górki, Głusko Duże, Głusko Duże Kolonia, Głusko Małe, Jaworce, Mieczysławka, Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Drugie, Karczmiska,  Noworąblów, Słotwiny, Słotwiny Czerwone Łąki, Uściąż, Uściąż Kolonia, Wolica, Wolica Kolonia , Wymysłów, Zaborze, Zaborze Kolonia , Zagajdzie.

Gmina w liczbach

Gmina w liczbach

Powierzchnia 9521 ha
Użytki rolne 6741 ha – 70,8%
Lasy i zadrzewienia 2142 ha – 22,5%
Tereny komunikacji 267 ha – 2,8%
Tereny osiedlowe 267 ha – 2,8%
Pozostałe tereny 199 ha – 2,1%
Ludność 6140
Gęstość zaludnienia 69,3 os./km2

Nasza gmina

Chcemy aby naszą gminę postrzegano jako:
– atrakcyjny region dla inwestora
– gospodarną z pracowitymi ludźmi
– czystą ekologicznie
– atrakcyjną agroturystycznie
– bezpieczną

Plany rozwojowe

– pozyskiwanie rynków zbytu dla płodów rolnych
– zmniejszenie bezrobocia
– rozwój przedsiębiorczości i usług (pozyskiwanie inwestorów)
– rozwój turystyki i rekreacji (tworzenie bazy rekreacyjno – rozwojowej)
– rozwój rolnictwa ekologicznego
– rozwój infrastruktury technicznej