Organizacja urzędu

Kierownictwo Urzędu Gminy Karczmiska

Goliszek Janusz    Wójt Gminy

Łabęcka-Jaroszuk    Tatiana Zastępca Wójta Gminy

Rodzik Zenon   Sekretarz Gminy

Socha Katarzyna    Skarbnik Gminy

 

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności

Kałdonek Elżbieta    Kierownik USC

Pietras – Złotucha Karolina    Zastępca Kierownika USC

 

Stanowiska samodzielne

Bochra Justyna    Inspektor ds. kadr i księgowości budżetowej

Karolina Pietras – Złotucha    Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego

Goliszek Sławomir    Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu

Doraczyńska Agnieszka    Podinspektor ds. promocji i spraw społecznych

 

Referat organizacyjny

Rodzik Zenon   Kierownik Referatu

Wojnicka Barbara    Podinspektor ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu

Żółkiewska Elżbieta    Inspektor ds. obsługi rady gminy i archiwum

Dyka Marcin   Informatyk Urzędu


Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Drogownictwa

Biernacka Anna    Kierownik Referatu

Głowacka Joanna    Referent ds. inwestycji i drogownictwa

Makolus Grzegorz    Inspektor ds. zamówień publicznych i programów UE

Bigos Magdalena    Inspektor ds. gospodarki przestrzennej

Wróblewska Karolina    Inspektor ds. mienia komunalnego

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska

Bochra Zbigniew    Kierownik Referatu

Gawryl Anna    Podinspektor ds. gospodarki odpadami

Kluziak – Jóźwik Ewelina    Referentr ds. działalności gospodarczej i ochrony środowiska

 

Referat Finansowy

Socha Katarzyna   Skarbnik Gminy

Adamczyk Mariola   Główny Księgowy/Kierownik Referatu

Fliszkiewicz – Kowalska Anna   Inspektor ds. płac i księgowości budżetowej

Walencik Anna   Inspektor ds. księgowości budżetowej

Śliwa Justyna   Inspektor ds. księgowości budżetowej

Depta Jolanta    Inspektor ds. księgowości podatkowej

Piłat Anna    Inspektor  ds. podatków od osób fizycznych

Górniak Natalia    Podinspektor ds. obsługi kasowej i podatków od osób prawnych