Aktualności

Więcej o: Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 22 marca w Zespole Szkół w Karczmiskach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Wzięło w nich udział 18 uczestników ze szkół z terenu Gminy Karczmiska, którzy wcześniej zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych konkursu.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała Komisja w składzie:

Przewodniczący: kpt. Kamil Młyniec – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej;
Sekretarz: Karolina Pietras-Złotucha – Inspektor Urzędu Gminy Karczmiska.

Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pierwsza składała się z 30 pytań zamkniętych.

Więcej “Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Jest na to sposób.

Warto zapoznać się z programem Czyste Powietrze, który oferuje nie tylko bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw). Inwestycja, którą możesz sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu, a przy tym przyniesie niższe rachunki za ogrzewanie.

Z programu Czyste Powietrze otrzymasz wsparcie na docieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi, zainstalowanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowe, efektywne źródło ciepła, które zużywa mniej energii z pożytkiem dla rodzinnego portfela, a przy tym emituje mniej zanieczyszczeń do powietrza.

Ciepły, bezpieczny dom to podstawa dobrostanu rodziny, dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wfośigw przygotował na 2023 r. ważne zmiany w Programie, dzięki którym możesz otrzymać nawet do 136 tys. zł dofinansowania. Tak wysokie bezzwrotne wsparcie możliwe jest obecnie z uwagi na  podniesienie poziomów dotacji na poszczególne elementy termomodernizacji.

Zanim przystąpisz do programu, warto jest wykonać audyt energetyczny, to dokument opracowany przez specjalistę, który pokazuje co w domu należy docieplić,  zainstalować i wymienić w ramach termomodernizacji, aby była ona kompleksowa. Taka kompleksowa termomodernizacja umożliwia otrzymanie najwyższej dotacji, a później płacenie niższych rachunków.

Do programu może przystąpić każdy, kogo roczny dochód  nie przekracza 135 tys. zł.

Już dziś zainteresuj się programem Czyste Powietrze. Teraz jest najlepszy czas na złożenie wniosku, znalezienie wykonawcy i przeprowadzenie inwestycji, aby spokojnie zdążyć przed kolejnym sezonem grzewczym

Na swoje pytania znajdziecie Państwo odpowiedź na stronie czystepowietrze.gov.pl, np.  w  nagraniach i prezentacjach Akademii Czystego Powietrza.

O Program możesz dopytać w naszym Urzędzie Gminy, w punkcie konsultacyjno-informacyjnym. Tutaj otrzymasz wsparcie w przygotowaniu i złożeniu wniosku do programu Czyste Powietrze.

Co zrobić aby rachunki za ogrzewanie zamiast rosnąć – malały?

Nie zwlekaj, zapoznaj się już dziś z programem Czyste Powietrze, który znacznie poprawi warunki życia i zdrowia Twojej rodziny!

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze działa we wtorek i czwartek w godzinach 8.30-13.30 tel.  81 828 70 26 wew. 120, adres: Urząd Gminy Karczmiska, pokój nr 12.

Zapraszamy!

Podziel się tą  informacją z Sąsiadem!

Broszura programu
Ulotka

Nabór uczestników do programu “Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach ogłasza nabór wniosków do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka Wytchnieniowa”
– edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie projektu: 44 880,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 44 880,00 zł.

Przewidywany okres realizacji Programu kwiecień 2023 r. – grudzień 2023 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach

Informacja o programie POPŻ – Podprogram 2021 PLUS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach informuje, iż osoby najbardziej potrzebujące z terenu gminy Karczmiska mogą zgłaszać się do siedziby tut. Ośrodka   w celu weryfikacji uprawnień i uzyskania

„Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej”  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus.

Z pomocy żywnościowej w formie paczki żywnościowej może skorzystać osoba samotnie gospodarująca lub rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej, spełniająca kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania   z pomocy społecznej, tj.:

– 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

– 1320,00 zł dla osoby w rodzinie.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających sytuację finansową osoby lub rodziny  (dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. dochody za luty 2023 r. przypadku o ubieganie się o skierowanie w miesiącu marcu 2023 r. ).

Skierowania wydawane będą do dnia 31.03.2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Karczmiskach, tel. (81) 828 70 76 wew. 22 lub 23.

Dzień Sołtysa

10 marca 2022 roku w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury odbyło się spotkanie z Sołtysami z okazji Dnia Sołtysa przypadającego na dzień 11 marca. Podczas spotkania wystąpiła grupa 4-5 latków z Przedszkola w Karczmiskach umilając czas swoim pięknym występem.  Nie zabrakło również słów uznania, słodkości oraz skromnych upominków.

Nabór uczestników do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach
ogłasza nabór wniosków do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie projektu: 310 166,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 310 166,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

b) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie OPS w Karczmiskach

 

Więcej o: Kolejny sukces drużyny robotycznej SPACE BEAVERS

Kolejny sukces drużyny robotycznej SPACE BEAVERS

W sobotę 25 lutego 2023 roku, nasza drużyna robotyczna Spece Beavers z Karczmisk wraz z 18 innymi drużynami z terenu Polski Wschodniej, brała udział w III Robotycznym Turnieju Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim. Po przejściu czterech obowiązkowych konkurencji “robotycy” z Karczmisk zdobyli I miejsce oraz tytuł Championa Turnieju. Razem z drużyną z Włodawy (II miejsce) i Tomaszowa Lubelskiego (III miejsce) pojadą 1 kwietnia na Turniej Krajowy do Warszawy.

Więcej “Kolejny sukces drużyny robotycznej SPACE BEAVERS”

Transmisja obrad XLVII sesji Rady Gminy Karczmiska