Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu „Spełniaj swoje marzenia – bądź wolny od uzależnień”

W konkursie wzięło udział 21 uczniów.
Komisja oceniająca prace brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z tematem, samodzielność wykonania, technikę oraz staranność wykonania pracy.

Oto lista zwycięzców:

Przedszkole: I miejsce – Antoni Kania, grupa 3 latków

Klasy I-III:

I miejsce – Piotr Kuchta kl. III B
II miejsce – Oliwia Kania kl. I B
III miejsce – Zuzanna Pośnik kl. II A

Klasy IV-VI:

I miejsce – Julia Jarosz kl. VA
II miejsce – Dagmara Kłak kl. VA
III miejsce – Julia Borowiec kl. VA

Klasy VII-VIII:

I miejsce – Apolonia Wojnicka kl. VII B oraz Igor Chodoły kl. VII B
II miejsce – Nikola Czarnota kl. VII B oraz Miłosz Krawczyk kl. VII B
III miejsce – Julia Nowak kl. VII B

Wyróżnienia:

 • Lena Kucharczyk kl. I B
 • Kaja Adamczyk kl. I B
 • Aleksandra Goliszek kl. II B
 • Amelia Rodzik kl. III A
 • Blanka Kruk kl. IV A
 • Lena Dajos kl. IV B
 • Hanna Furtak kl. VA
 • Agata Mirosław kl. V B
 • Lena Samcik kl. V B

 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy konkursu

Informacja o publikacji Raportu o stanie Gminy Karczmiska za rok 2022

Szanowni Mieszkańcy !

Informuję, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) został opracowany Raport o stanie Gminy Karczmiska za 2022 rok.

Raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Karczmiska – w zakładce Inne dokumenty – Raporty o stanie gminy.

Bezpośrednie odwołanie do Raportu [BIP]

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w 2022 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, stanu realizacji uchwał Rady Gminy Karczmiska. Na treść opracowanego Raportu o stanie Gminy Karczmiska za rok 2022 składają się informacje obejmujące obowiązkowy zakres raportu jak i szersze informacje z zakresu zadań realizowanych przez organ wykonawczy – Wójta Gminy Karczmiska. Zadania i działania przedstawione w przedmiotowym Raporcie realizowane były przez Urząd Gminy Karczmiska, jednostki organizacyjne oraz instytucję kultury.

30 maja 2023 roku Raport został przekazany Przewodniczącemu Rady Gminy Karczmiska.

Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska

Więcej o: Zawody sportowo-pożarnicze MDP

Zawody sportowo-pożarnicze MDP

W dniu 4 czerwca 2023 r. na stadionie miejskim w Poniatowej odbyły się zawody sportowo-pożarnicze MDP z terenu powiatu opolskiego. Startowało w nich 22 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w tym  reaktywowana po kilku latach Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Karczmisk. Zawodnicy dzielnie walczyli pokonując bieg sztafetowy oraz tor konkurencji rozwinięcia bojowego.

Nagrody i pamiątkowe dyplomy uczestnikom  wręczył Wójt Gminy Karczmiska Pan Janusz Goliszek.

Więcej “Zawody sportowo-pożarnicze MDP”

Więcej o: „Bieg po zdrowie” w Karczmiskach – II edycja 2023

„Bieg po zdrowie” w Karczmiskach – II edycja 2023

28 maja 2023 r. w Karczmiskach na boisku sportowym „Zagrzęba” odbyła się II edycja imprezy „Bieg po zdrowie”.

Głównym organizatorem wydarzenia sportowo-rekreacyjnego była Gminna Biblioteka i Dom Kultury (GBiDK) w Karczmiskach, a patronat objęła Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie.

Otwarcia „Biegu po zdrowie” dokonali Wójt Gminy Karczmiska Pan Janusz Goliszek oraz Dyrektor GBiDK w Karczmiskach Pani Ewa Nowaczek.

O 15.00 wystartowali pierwsi biegacze, pierwszoklasiści. Zaraz po nich dzieci z klas drugich i trzecich, chwilę później ruszyła młodzież. Było mnóstwo radości, rywalizacja i wielki zapał i doping publiczności.

Więcej “„Bieg po zdrowie” w Karczmiskach – II edycja 2023”

Więcej o: Florian 2023

Florian 2023

27 maja 2023 r. w remizie OSP Noworąblów z okazji XIV Gminnego Święta Strażackiego – Florian 2023 odbyła się uroczystość  strażacka podczas której wręczono medal dla najstarszego strażaka w Gminie Karczmiska Pana Stanisława Szymajdy. Druh Stanisław Szymajda z okazji zbliżającego się jubileuszu 100 urodzin otrzymał medal za 65-letnią społeczną i ofiarną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej w ratowaniu mienia i życia ludzi.

Więcej “Florian 2023”

Ogłoszenie o końcowej sprzedaży węgla

Gmina Karczmiska ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego dla gospodarstw domowych w terminie do dnia 21 lipca 2023 r. w cenie 2 000 zł za tonę.

Nowy nabór na tzw. sprzedaż końcową rozpocznie się od dnia 30 maja 2023 r. Szacowana ilość węgla przeznaczona do sprzedaży w gminie wynosi:

– orzech – 23 000 kg

Sprzedaż będzie prowadzona do wyczerpania asortymentu.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nowelizacja:

 1. Znosi limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe,
 2. Umożliwia zakup węgla przez mieszkańców innych gmin po dołączeniu do wniosku zaświadczenia wójta lub burmistrza o wypłaconym dodatku węglowym lub potwierdzeniu, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zgodne z art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym.

Wnioski o sprzedaż końcową można złożyć jak dotychczas w Urzędu Gminy Karczmiska, pokój nr 10.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Karczmiska, pokój  Nr 10, tel (81) 828 70 26 wew. 121.

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027

Zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie ogłasza się nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.

Rada Gminy Karczmiska dokona wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim na kadencję 2024 – 2027.

Karty zgłoszenia kandydatów na ławnika wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Urzędzie Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17 w godzinach pracy urzędu.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

Pliki do pobrania:

1. Informacja dotycząca naboru kandydatów na ławników (wyciąg z ustawy o ustroju sądów powszechnych z 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2023 z późn. zm.),
2. Wzór karty zgłoszenia kandydatów na ławników (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 11 października 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 2155 z późn. zm.),
3. Wzory oświadczeń kandydata na ławnika,
4. Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika.

Ogłoszenia o przetargach

Wójt Gminy Karczmiska ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa – działka nr 783/1 położona w Chodliku


Wójt Gminy Karczmiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana – działka nr 1610 położona w Chodliku


Wójt Gminy Karczmiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana – działka nr 2135/1 położona w Karczmiskach Pierwszych

Więcej o: Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół w Karczmiskach otrzymał środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół w Karczmiskach otrzymał środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki edycji rządowego programu „Klub” w b.r. Dofinansowanie otrzymały małe i średnie kluby sportowe działające przy placówkach edukacyjnych. Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół w Karczmiskach otrzymał środki
w wysokości 15 tys. zł.

Dzięki udziałowi w programie nasz klub uzupełni bazę sprzętową, zorganizuje zajęcia sportowe oraz wesprze finansowo szkoleniowców, prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.

Komunikat w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Przypomina się hodowcom drobiu o obowiązujących środkach bioasekuracji, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca  2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2022, poz. 768).

 

zakazuje się:

 1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 2. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 3. przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 4. karmienie i pojenie drobiu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 5. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób,
 6. stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,
 7. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 8. oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 9. powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 10. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
 11. słomę należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.),
 12. należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);

W przypadku zaobserwowania u drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Opolu Lubelskim

Pismo informujące o Rozporządzeniu nr 7 Wojewody Lubelskiego

Rozporządzenie nr 7 Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów opolskiego i puławskiego

20-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczmiskach Drugich

6 maja 2023 roku odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczmiskach Drugich wraz z nadaniem i poświęceniem sztandaru.

Uroczysty apel poprzedziła polowa msza święta w intencji strażaków, którą odprawił Proboszcz Parafii  pw. św. Wawrzyńca w Karczmiskach Ks. Jarosław Waś.

Po nabożeństwie  rozpoczął się uroczysty apel podczas którego nastąpiło poświęcenie i wręczenie  sztandaru ufundowanego przez społeczność sołectwa Karczmisk Drugich.

Więcej “20-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczmiskach Drugich”

Transmisja obrad XLIX sesji Rady Gminy Karczmiska

XLIX sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 9 maja 2023 r. (wtorek) o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Karczmiska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Karczmiska.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Karczmiska od Powiatu Opolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
13. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i komunikaty.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Nowaczek

Życzenia sw. Floriam