Płatności bezgotówkowe w Urzędzie Gminy Karczmiska

Informujemy, że w Kasie Urzędu Gminy Karczmiska wprowadzona została usługa płatności kartami płatniczymi.

Płatności można dokonywać z tytułu opłat ponoszonych w Urzędzie Gminy, tj: podatki, odpady komunalne, opłaty skarbowe i inne.

Usługa jest w pełni bezkosztowa dla klientów.
Od operacji wykonanych kartą nie są pobierane dodatkowe opłaty i prowizje.

Uruchomienie usługi płatności bezgotówkowych nastąpiło w ramach pilotażowego projektu uruchomienia akceptacji płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.