Oferta inwestycyjna

Na terenie gminy Karczmiska znajdują się tereny mogące stanowić ofertę dla potencjalnych inwestorów, chcących zainwestować i rozpocząć działalność gospodarczą.

Możliwe jest prowadzenie na terenie naszej gminy różnej działalności: przemysłowej, nie kolidującej z prawami ochrony środowiska, handlowej i in.

Gmina Karczmiska jest rejonem charakteryzującym się wysoko wydajną produkcją sadowniczą, skąd wynika zapotrzebowanie na rozwój przetwórstwa owoców.

Ze względu na fakt iż teren gminy jest w dużym procencie zalesiony można tu rozwinąć skup i przetwórstwo owoców leśnych.

Nie bez znaczenia są znaczne zasoby siły roboczej, oraz jej niskie koszty. Gmina stosuje też znaczące preferencje w opodatkowaniu dla podmiotów gospodarczych rozpoczynających działalność na jej terenie.

Z uwagi na zalety krajobrazu i klimatu gminy, sąsiedztwo Kazimierza Dolnego i Nałęczowa, położenie w granicach i otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego coraz większego znaczenia nabierają walory turystyczno – rekreacyjne. Istnieje więc zapotrzebowanie na inwestycje w zakresie tworzenia bazy turystycznej i wypoczynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki.

Ze strony władz gminy potencjalny inwestor może liczyć na wszelką pomoc prawną i organizacyjną, oraz ułatwienie kontaktów z istniejącymi podmiotami.

Serdecznie zapraszamy do inwestowania na terenie naszej gminy!