Jednostki organizacyjne Gminy Karczmiska

  1. Gimnazjum w Karczmiskach.
  2. Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach.
  3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach.
  4. Przedszkole w Karczmiskach.
  5. Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach.
  6. Urząd Gminy w Karczmiskach.
  7. Żłobek w Karczmiskach.