Komisje stałe Rady Gminy Karczmiska

Komisja Rewizyjna:
Janina Janicka – Przewodnicząca Komisji
Roman Lipniewski – Wiceprzewodniczący Komisji
Wiesław Cholewa – członek Komisji
Krzysztof Karaś – członek Komisji

Komisja Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego:
Marcin Jarosz – Przewodniczący Komisji
Ryszard Tracz – Wiceprzewodniczący Komisji
Alicja Bełcik – członek Komisji
Wiesław Cholewa – członek Komisji
Janina Janicka – członek Komisji
Krzysztof Karaś – członek Komisji
Michał Podgajny – członek Komisji
Justyna Wciseł – członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej:
Alicja Bełcik – Przewodnicząca Komisji
Bożena Drążewska – Wiceprzewodnicząca Komisji
Agata Ceglarska – członek Komisji
Marcin Jarosz – członek Komisji
Michał Walencik – członek Komisji
Justyna Wciseł – członek Komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony środowiska, Handlu i Usług:
Michał Podgajny – Przewodniczący Komisji
Bożena Drążewska – Wiceprzewodnicząca Komisji
Grzegorz Rodzik – członek Komisji
Ryszard Tracz – członek Komisji
Justyna Wciseł – członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Agata Ceglarska – Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Siedliska – Wiceprzewodnicząca Komisji
Grzegorz Rodzik – członek Komisji
Michał Walencik – członek Komisji
Roman Lipniewski – członek Komisji

Komisja Statutowa:
Bożena Drążewska – Przewodnicząca Komisji
Janina Janicka – Wiceprzewodnicząca Komisji
Marcin Jarosz – członek Komisji