Książka telefoniczna Urzędu Gminy Karczmiska

Numery telefonów Urzędu Gminy:
  • 81 828 70 26
  • 81 828 70 40
  • 81 828 70 59 (bezpośredni do Kierownika USC)

Połączenie z którymkolwiek z powyższych numerów umożliwi wybranie numeru wewnętrznego i połączenie z odpowiednim pracownikiem urzędu.

FAX Urzędu:
  • 81 828 70 26 wew. 25

Wykaz numerów wewnętrznych
Imię i nazwisko Stanowisko Nr. wewnętrzny
Goliszek Janusz Wójt Gminy 101
Tatiana Łabęcka-Jaroszuk
Zastępca Wójta Gminy 102
Zenon Rodzik
Sekretarz Gminy 103
Katarzyna Socha
Skarbnik Gminy 104
Nowaczek Jacek Przewodniczący Rady Gminy 108
Kałdonek Elżbieta
Kierownik USC 105
Zbigniew Bochra
Kierownik referatu ochrony środowiska i mienia komunalnego 107
Kubiś Anna
Punkt Obsługi Klienta 110
Goliszek Sławomir Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu, promocji  i spraw społecznych 111
Pietras Karolina
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego
Zastępca Kierownika USC
112
Doraczyńska Agnieszka
Podinspektor ds. promocji i spraw społecznych 113
Żółkiewska Elżbieta
Inspektor ds. obsługi rady gminy i archiwum 114
Dyka Marcin Informatyk Urzędu 115
Makolus Grzegorz Inspektor ds. zamówień publicznych i programów UE 116
Bigos Magdalena Inspektor ds. gospodarki przestrzennej 117
Biernacka Anna
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Drogownictwa 118
Głowacka Joanna
Referent ds. inwestycji i drogownictwa 118
Wróblewska Karolina
Inspektor ds. mienia komunalnego 119
Kluziak-Jóźwik Ewelina
Referent ds. działalności gospodarczej i ochrony środowiska 120
Gawryl Anna Podinspektor ds. gospodarki odpadami 121
Adamczyk Mariola Główny Księgowy 122
Walencik Anna
Inspektor ds. księgowości budżetowej 123
Śliwa Justyna
Inspektor ds. księgowości budżetowej 123
Fliszkiewicz-Kowalska Anna
Inspektor ds. płac i księgowości budżetowej 130
Bochra Justyna Inspektor ds. kadr i księgowości budżetowej 124
Depta Jolanta Inspektor ds. księgowości podatkowej 126
Piłat Anna Inspektor  ds. podatków od osób fizycznych 127
Górniak Natalia
Podinspektor ds. obsługi kasowej i podatków prawnych 128
Wojnicka Barbara
Podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu 133