Stan gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w gminie Karczmiska

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczmiska za 2021 r. [BIP]

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczmiska za 2020 r. [BIP]

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczmiska za 2019 r. [BIP]

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczmiska za 2018 r. [BIP]

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczmiska za 2017 r. [BIP]