Informator

 

 

Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17

24-310 Karczmiska

NIP:
717-13-04-377

REGON:
000535250

Telefony:
81 828-70-26

81 828-70-40
81 828-70-59
Faks: 81 828-70-26 wew. 25

E-mail:
sekretariat@poczta.karczmiska.pl

skrytka ePUAP:
/gminakarczmiska/SkrytkaESP

Biuletyn Informacji Publicznej:
https://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl

 GMINA KARCZMISKA

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska

Powiat: Opolski
TERYT: 0612032

NIP:
717-180-12-65

REGON:
431019684

 

 

Na skróty

Książka telefoniczna urzędu

Dane kontaktowe jednostek

Procedury urzędowe

Zarządzenia Wójta Gminy BIP

Projekty uchwał BIP

Uchwały Rady Gminy BIP

Protokoły obrad Rady Gminy BIP

Dokumenty planistyczne BIP

Środowisko naturalne BIP

Oświadczenia majątkowe BIP

Przetargi BIP

Nabory BIP

System informacji przestrzennej

Gospodarka odpadami


Numery rachunków bankowych:
  • rachunek ogólny:
    P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
    52 8734 0008 0040 0299 2000 0010

Godziny urzędowania

Urząd Gminy Karczmiska czynny jest od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

poniedziałek 7:00 – 15:00
wtorek 8:00 – 16:00
środa 7:00 – 15:00
czwartek 7:00 – 15:00
piątek 7:00 – 15:00

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków
  • Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżur we wtorek w godzinach 13:00 – 16:00.
  • Wójt Gminy przyjmuje we wtorki od 12:00 do 17:00.
  • Sekretarz Gminy i Kierownicy Referatów codziennie w godzinach pracy urzędu.

Skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie urzędu.