Kultura

Koło Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach

Powstało w 1930 r. Po wojnie odrodziło się w latach 50-tych. Był to czas szczególnej aktywności i organizowania kursów doskonalenia zawodowego. Panie prowadziły m.in. kursy gotowania, pieczenia, kursy masarskie i robótek ręcznych, ale także chowu cieląt, wychowalnię piskląt, rozsadę warzyw. W latach 70-tych powstał zespół śpiewaczy.
„W najowocniejszych latach działalności – tj. w latach osiemdziesiątych XX w. koło liczyło 122 członkinie”. Tradycje są dalej kultywowane. Panie uczestniczą w dożynkach, festynach kulturalnych, przygotowują poczęstunek na wystawy malarskie i wernisaże. Organizują też spotkania opłatkowo-noworoczne i wyjazdy do kina.
Ostatnie lata to szczególne osiągnięcia i sukcesy KGW. Panie zdobyły liczne nagrody i wyróżnienia na festynach i konkursach. W 2014 r. na listę produktów tradycyjnych zostały wpisane „Karczmiskie pierogi z bobru”, które stanowią sztandarową potrawę z Karczmisk.
Koło gospodyń wiejskich w Karczmiskach

Chór Corda Cantando

Powstał listopadzie 2004 r. z inicjatywy organizatorów obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Karczmiskach. Składał się z absolwentów szkoły, byłych członków chóru szkolnego oraz zespołów instrumentalnych i występował pod nazwą Chór Absolwentów. Dyrygentem chóru był Stanisław Kalisz – emerytowany, wieloletni nauczyciel Szkoły Podstawowej w Karczmiskach. Po jego śmierci w 2007r. dyrygentem i zarazem kierownikiem artystycznym chóru została Ewa Resztak.
Od 2007 roku chór przyjął nazwę „CORDA CANTANDO” i stał się chórem Gminy Karczmiska.
Chór tworzy oprawę muzyczną większości wydarzeń artystycznych odbywających się na terenie gminy i powiatu. W jego repertuarze znajdują się pieśni patriotyczne, religijne, ludowe, kolędy i pastorałki a także standardy muzyki klasycznej i współczesnej.
Chór koncertuje w kraju i za granicą – kilkakrotnie na Węgrzech i Litwie.
Dokonał nagrań 5 płyt CD. Jedną z repertuarem patriotycznym, drugą z kolędami. Trzecia płyta zatytułowana „Pamięć dowodem miłości” została poświęcona pamięci pierwszego dyrygenta. Do nagrania kolejnej płyty zawierającej kompozycje wokalne z towarzyszeniem organów chór został zaproszony przez muzykologa i kompozytora Tomasz Kalisza. Nagrania dokonano w kościele farnym w Kazimierzu Dolnym. Piąta płyta jest płytą jubileuszową z okazji obchodów 10-lecia, który obchodził w 2014 roku. Znajdują się na niej wybrane utwory z ostatnich lat działalności.

Chór Corda Cantando

Kapela Ludowa Karczmiaki

Kapela Ludowa działa od 1997 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Karczmiskach z inicjatywy Janusza Zakrzewskiego.
Pierwszym instruktorem był Franciszek Kowalski. Obecnie kierownikiem kapeli jest Wojciech Kalisz, popularyzator i wykonawca muzyki ludowej. Kapela gra i śpiewa melodie ludowego lubelskiego powiśla: powiśloki, polki, oberki, marsze, pieśni weselne i okolicznościowe oraz stare pieśni i melodie flisackie. Kapela uczestniczy w regionalnych i wojewódzkich przeglądach artystycznych, uświetnia imprezy gminne, powiatowe i województwie, gra do tańca okolicznym zespołom tańca ludowego. Koncertował na Węgrzech, w Mołdawii, we Francji, w Czechach, na Słowacji i w Niemczech.

Kapela ludowa Karczmiaki