Kalendarz Imprez

Kalendarz planowanych imprez w Gminie Karczmiska
w 2023 roku

Użyte skróty: Gmina Karczmiska (GK), Gminna Biblioteka i Dom Kultury (GBiDK), Zespół Szkół (ZS), Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK), Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS), Ochotnicza Straż Pożarna (OSP), Koło Gospodyń Wiejskich (KGW), Towarzystwo Starożytnicze (TS), Klub Seniora (KS).

Lp. Nazwa wydarzenia Termin i miejsce Krótki opis zadania Organizator/
współorganizator
1. VI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek 2023 14 stycznia 2023
Zespół Szkół w Karczmiskach
Festiwal kultywujący polskie tradycje śpiewania kolęd
i pastorałek. W Gminie Karczmiska już po raz siedemnasty. Ogólnopolski po raz szósty.
ZS, GBiDK, GK
2. Bal karnawałowy z dziadkami 21/22 stycznia 2023 r.
Żłobek Karczmiska
strażnica OSP Karczmiska
Bal karnawałowy połączony z dniem babci i dziadka – wspólne zabawy i tańce. Żłobek Karczmiska,
Rada Rodziców
3. Spotkanie babć i dziadków – Dzień Seniora 21.01.2023
Strażnica OSP Słotwiny
Spotkanie integracyjne osoby starsze z m. Słotwiny. KGW i OSP Słotwiny
4. 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 29 stycznia 2023
ZS, GBiDK, GK
31 Finał WOŚP ph.”Chcemy wygrać z sepsą. Gramy dla wszystkich – małych i dużych” Zgłoszenie i organizacja sztabu.
Wydarzenie o charakterze charytatywnym, łączące zbiórkę pieniędzy do puszek i koncert finałowy, podczas którego odbywają się występy artystyczne, licytacje, loteria fantowa, pokaz pierwszej pomocy oraz kawiarenka.
GBiDK
5. Spotkanie karnawałowe Styczeń/luty 2023
strażnica OSP Słotwiny
Spotkanie promujące wśród dzieci i młodzieży potrawy lokalne oraz tradycja obchodzenia „kusaka” i „tłustego czwartku”. KGW i OSP Słotwiny
6. Ferie Zimowe 2023
w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach
16 stycznia – 29 stycznia 2023 Zajęcia z dziećmi min.: wyjazd na sanki, do kina, warsztaty rysunku, zajęcia szachowe, zajęcia  z kodowania, zajęcia fotograficzne, muzyczne. Teatrzyk. Gry i zabawy animacyjne.  Warsztaty kulinarne. GBiDK
7. III i IV Karczmiska Liga Szachowa styczeń, czerwiec – wrzesień, grudzień 2023 Comiesięczne turnieje szachowe w kategoriach: Open, Juniorzy, Kobiety. GBiDK
8. Warsztaty kulinarne pt. „jak zdrowo się odżywiać, potrawy regionalne i przepisy naszych babć” Luty 2023
remiza OSP Słotwiny
Prelekcja z udziałem dietetyka „Potrawy według wymogów zdrowotnych” – przygotowywanie potraw i układanie menu żywieniowego. KGW i OSP Słotwiny
9. Bal Karnawałowy 16 lutego 2023
sala gimnastyczna
Zespołu Szkół
Bal karnawałowy dla uczniów. ZS Karczmiska
10. Dzień Kobiet 18 luty 2023
świetlica w Wolicy
Spotkanie pokoleniowe i zabawa przy muzyce. KGW Wolica
11. Lekcje Muzealne marzec/kwiecień 2023
GBiDK
Zajęcia adresowane  do przedszkolaków, dzieci i młodzieży z miejscowej szkoły. Celem spotkań jest zapoznanie słuchaczy z tematyką regionalną (zwyczaje, kultura, stroje, zajęcia). GBiDK
12. Spotkanie Pokoleń Marzec
SOSW Karczmiska – warsztaty
Spotkanie młodzieży i dzieci SOSW Karczmiska z KGW Karczmiska – warsztaty kulinarne dla uczniów SOSW Karczmiska i KGW Karczmiska
13. Spotkanie Wielkanocne pt. „Cisza w sercach” kwiecień 2023
strażnica OSP Słotwiny, kościół
Spotkanie pokoleniowe dot. tradycji okresu Wielkanocnego, postu, czuwania przy Grobie Pańskim i „lanego poniedziałku” KGW i OSP Słotwiny
14. Akcja Sprzątania Świata Kwiecień/maj 2023
Wolica i Wolica Kolonia
Działania mające na celu podniesieniu poziomu estetyki
i sprzątania miejscowości.
KGW Wolica, OSP Wolica
15. V Wojewódzki przegląd dziecięcych formacji tanecznych „Taneczne opowieści” 29 kwietnia 2023
hala sportowa
Cykliczne wydarzenie propagujące aktywności dzieci (przedszkolaków) tanecznych z województwa lubelskiego. ZS – Przedszkole
w Karczmiskach
16. Majówka dla zdrowia maj 2023 Organizacja biegu na 3 km dla dorosłych zawodników oraz krótkich odcinków dla dzieci. Impreza ma na celu promocję biegania oraz zdrowego trybu życia. GBiDK
17. XX-lecie OSP Karczmiska Drugie 06 maja 2023 r.
plac rekreacyjny
OSP Karczmiska Drugie
Uroczystość jubileuszu XX-lecia OSP Karczmiska Drugie wraz z nadaniem sztandaru dla jednostki. OSP Karczmiska Drugie
18. Forum Robotyczne 12 maja 2023
hala sportowa
Wydarzenie o charakterze edukacyjnym. Objęte patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie. Skierowane do podmiotów zainteresowanych robotyką, programowaniem, automatyką, do szkół, stowarzyszeń, firm i środowisk akademickich. GK, ZS, Szkoła Podstawowa
19. Szkolenie kulinarne Maj 2023

Świetlica w Wolicy

Spotkanie dot. szkolenia kulinarnego dla pań z KGW i chętnych mieszkańców, zaproszeni kucharze będą szkolili zaproszonych z zakresu przygotowywania dań i potraw kulinarnych KGW Wolica
20. Rajd Rowerowy maj/czerwiec/lipiec 2023 Celem akcji jest promocja aktywnego spędzania wolnego czasu oraz poznawanie interesujących miejsc regionu. Wydarzenie
o charakterze rekreacyjnym.
GBiDK
21. XX  Ogólnopolski Tydzień Bibliotek maj 2023 Cykl imprez promujących działalność Biblioteki oraz czytelnictwo wśród szerszych kręgów odbiorców: wycieczki , lekcje biblioteczne, teatrzyk dla dzieci, spotkanie autorskie. GBiDK
22. Festyn rodzinny maj/czerwiec 2023
strażnica OSP Słotwiny, boisko i plac zabaw obok szkoły
Festyn rodzinny dla społeczności lokalnej z udziałem obywateli Ukrainy KGW i OSP Słotwiny
23. Dzień Patrona 30 maja 2023
Zespól Szkół
Impreza upamiętniająca postać Macieja Rataja – patrona Szkoły Podstawowej. ZS, Szkoła Podstawowa
24. Dzień Dziecka 1 czerwca 2023  Gry i zabawy dla dzieci w zespole dworsko-parkowym. GBiDK
25. XXII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom czerwiec 2023 Wydarzenie promujące czytanie literatury dzieciom przez dorosłych połączone  z zabawami i konkursami. Czytać będą zaproszeni  goście. Idea i wydarzenie zachęcają  do regularnego wspólnego czytania dzieciom przez dorosłych. Promują wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży. GBiDK
26. Zdrowo bo na sportowo Czerwiec 2022
obiekt Orlika
Zabawy sportowe integrujące i i promujące zdrowy styl życia dla uczniów SOSW i ZS w Karczmiskach SOSW Karczmiska
ZS Karczmiska
27. Europejskie Dni Archeologii
CHODLIK 2023
17-18 czerwca 2023
budynek szkoły, grodzisko w Chodliku,
remiza OSP, parking nad Chodelką
Wydarzenie promujące dziedzictwo archeologiczne i współczes-ną archeologię. Zwiększenie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat archeologii i różnorodności kulturowej Kotliny Chodelskiej (referaty o archeologii, warsztaty archeologiczne, zwiedzanie grodziska, „wianki nad Chodelką”, II edycja przeglądu filmów archeologicznych) TS i GBiDK
28. Wakacje w Bibliotece lipiec/sierpień 2023
GBiDK
Cykl zajęć wakacyjnych dla dzieci . Gry, zabawy, wycieczki, wyjazdy do kina, rajdy, warsztaty kulinarne i plastyczne. GBiDK
29. VII Święto Bob(r)u 6 sierpnia 2023
zespół dworko-parkowy
w Karczmiskach
Impreza plenerowo-rekreacyjna otwarta dla mieszkańców i zaproszonych gości mająca na celu integrację i promocję Gminy Karczmiska, podmiotów i instytucji, organizacji pozarządowych oraz produktów lokalnych. W programie przewidziane występy artystyczne, stoiska wystawiennicze, rękodzieło artystyczne, kuchnia regionalna, konkursy z nagrodami. Strefa zabaw i animacji  dla dzieci. GK, GBiDK, ZS, ZGK, OSP i organizacje pozarządowe z terenu Gminy
30. Festyn rodzinny 13 sierpnia 2022 r.
plac rekreacyjny sołectwa Karczmiska Drugie
Festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci i rodzin, zabawy, gry dla dzieci i rodzin połączone z występami artystycznymi OSP Karczmiska Drugie
31. Dyskoteka po gołym niebem Lipiec/sierpień 2023 plac obok szkoły
w Słotwinach
Impreza dla społeczności lokalnej KGW i OSP Słotwiny
32. Narodowe Czytanie wrzesień 2023 Akcja głośnego czytania zainicjowana i zapoczątkowana w 2012 r. przez Prezydenta RP, mająca na celu popularyzowanie fundamentalne  w polskiej literaturze dzieła, wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości, promować kulturę żywego słowa. Lekturą Narodowego Czytania w 2023 będzie ,,Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. GBiDK, ZS
33. 15 – lecie Klubu Seniora ”Zawsze Młodzi” w Karczmiskach 14 października 2023
strażnica OSP Karczmiska
Rocznica powstania Klubu Seniora w Karczmiskach.
Impreza podsumowująca 15 – letnią działalność klubu.
KS, GBiDK
34. Noc Bibliotek październik 2023 Ogólnopolska impreza, wieczorno-nocna promująca czytel-nictwo i biblioteki jako miejsca w których warto bywać. Promocja bibliotek w mediach i na mapie. Kreatywne działania w bibliotece, edukacja czytelnicza. Aktywizowanie społeczności lokalnej w działania biblioteki. GBiDK
35. Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości  

11 listopada 2023

Święto państwowe obchodzone  corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości – 105 rocznica. Manifestacje patriotyczne, składanie kwiatów w miejscach pamięci narodowej i specjalnie przygotowana część artystyczna przez uczniów i nauczycieli ZS, Msza Św. odprawiana w kościele parafialnym w intencji Ojczyzny oraz za kombatantów i ich rodziny z terenu Gminy. GK, GBiDK, ZS, OSP, Parafia Karczmiska
36. Mikołaj grudzień 2023 Mikołajkowe pokazy taneczne i akrobatyczne – promocja zajęć oraz prezentacja umiejętności dzieci. Mikołajki dla dzieci z Gminy Karczmiska – impreza dla dzieci w zespole dworsko-parkowym. GBiDK, OPS
37. „Jasełka – koncert wigilijny” 20 grudnia 2023 r.
hala sportowa
Cykliczna impreza w formie jasełek, z udziałem dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej oraz rodziców i środowiska lokalnego ZS, Przedszkole
w Karczmiskach
38. Jarmark Bożonarodzeniowy grudzień 2023 Kiermasz świąteczny związany ze Świętami Bożego Narodzenia GBiDK