Opieka zdrowotna

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Na terenie gminy Karczmiska podstawową opiekę zdrowotną zapewnia:

“PANACEUM” s.c.
R. Goliszek, P. Pleszyński
Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach

Karczmiska Drugie
ul. Starowiejska 28
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-45

www.panaceumkarczmiska.pl

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej ma obowiązek zapewnić /od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00/ porady lekarskie w przychodni, w przypadkach medycznie uzasadnionych wizyty domowe oraz funkcjonowanie gabinetu zabiegowego i punktu szczepień.
Źródło: http://www.nfz-lublin.pl/uimg/f/ABC_2011.pdf


NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na terenie powiatu opolskiego podstawową opiekę zdrowotną w porze nocnej i w święta w 2014 roku zapewnia:

POWIATOWE CENTRUM
ZDROWIA SPÓŁKA Z O.O.
24-300 OPOLE LUBELSKIE
ul. SZPITALNA 9
Tel. 81/ 827-20-17 wew. 29

Strona internetowa: http://www.pczol.pl/

Liczba osób personelu medycznego zgodnie z zawartą umową:
Lekarz – 2
Pielęgniarka – 2
Brak zadeklarowanej obecności pediatry.

Świadczenia dodatkowe:

1) zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG – gwarantowana obecność personelu w pracowniach minimum w godz. 18.00 – 22.00 w dni powszednie oraz w godz. 8.00 – 22.00 w soboty, niedziele i dni świąteczne;
2) zapewnienie gotowości wyłącznego użytkowania środka transportu sanitarnego, spełniającego cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane dla obszaru zabezpieczenia;

Więcej informacji na temat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:
http://www.nfz-lublin.pl/komunikat/id/1183