Władze Gminy

Kierownictwo urzędu stanowią:
Janusz Goliszek – Wójt Gminy
Tatiana Łabęcka-Jaroszuk – Zastępca Wójta Gminy
Zenon Rodzik– Sekretarz Gminy
Katarzyna Socha – Skarbnik Gminy

Rada Gminy Karczmiska:
Jacek Nowaczek – Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Jarosz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Komisja Rewizyjna:
Wiesław Cholewa – Przewodniczący Komisji
Janina Janicka– członek Komisji
Krzysztof Karaś – członek Komisji
Roman Lipniewski – członek Komisji

Komisja Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego:
Marcin Jarosz – Przewodniczący Komisji
Alicja Bełcik – członek Komisji
Wiesław Cholewa – członek Komisji
Janina Janicka – członek Komisji
Michał Podgajny – członek Komisji
Ryszard Tracz – członek Komisji
Justyna Wciseł – członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej:
Alicja Bełcik – Przewodniczący Komisji
Agata Ceglarska – członek Komisji
Bożena Drążewska – członek Komisji
Marcin Jarosz – członek Komisji
Michał Walencik – członek Komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony środowiska, Handlu i Usług:
Michał Podgajny – Przewodnicząca Komisji
Bożena Drążewska – członek Komisji
Grzegorz Rodzik – członek Komisji
Ryszard Tracz – członek Komisji
Justyna Wciseł – członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Agata Ceglarska – Przewodnicząca Komisji
Grzegorz Rodzik – członek Komisji
Agnieszka Siedliska – członek Komisji
Michał Walencik – członek Komisji

Komisja Statutowa:
Bożena Drążewska – Przewodnicząca Komisji
Janina Janicka – członek Komisji
Marcin Jarosz – członek Komisji