Nawałnica w gminie Karczmiska – 24 czerwca 2021 r.

Informacja Wójta Gminy o skutkach nawałnicy z 24 czerwca 2021 r. – stan na 3 sierpnia

24 czerwca 2021 roku nad Gminą Karczmiska przeszła nawałnica, która spowodowała bardzo duże zniszczenie w uprawach rolnych.

Zostały zniszczone drogi, budynki mieszkalne i budynki gospodarcze.

Od tamtego dnia wpłynęło 498 wniosków o oszacowanie strat spowodowanych  w gospodarstwach rolnych.

Od dnia 06 lipca 2021 r.  Komisja dokonuje szacowania szkód w terenie oraz weryfikuje poprawność złożonych wniosków oraz ich zgodność z wnioskami o przyznanie płatności.

Obecnie rolnikom, którzy posiadają gospodarstwo w sąsiednich gminach, wydawane są protokoły częściowe. Prace nad wnioskami trwają i po pełnej weryfikacji są odsyłane do Urzędu Wojewódzkiego.

Równolegle do tych bezpośrednich działań podjęliśmy wiele inicjatyw, które mają spowodować większe zainteresowanie władz centralnych tym problemem.


Prośba gmin powiatu opolskiego w sprawie pomocy finansowej dla producentów rolnych dotkniętych klęską

Odpowiedź Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lipca 2021 r.

Odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2021 r.

Informacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Informacja od Szefa Gabinetu Prezydenta RP

Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2021 r.


Apel Rady Gminy Karczmiska o wsparcie finansowe samorządu i rolników poszkodowanych nawałnicą

Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2021 r.

Informacja z Kancelarii Prezydenta RP


INFORMACJA DOTYCZĄCA NAWAŁNICY I ULEWNYCH DZESZCZY JAKIE NASZŁY Gminę Karczmiska w dniu 24-25 czerwca 2021 roku


Zdjęcia przedstawiające skutki nawałnicy