Podatki i opłaty lokalne

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/175/2021 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 5201 z późn. zm.), od dnia 1 stycznia 2022 r. opłaty te wynoszą:

Wysokość miesięcznej opłaty ze względu na sposób zbiórki odpadów
segregacja stawka podwyższona za odpady
odebrane jako nieselektywne
23,00 zł od każdej osoby zamieszkującej 46,00 zł od każdej osoby zamieszkującej

Opłaty należy uiszczać z dołu w terminach kwartalnych: do 31 marca za I kwartał, do 30 czerwca za II kwartał, do 30 września za III kwartał, do 31 grudnia za IV kwartał – gotówką, kartą płatniczą lub telefonem w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, utworzony dla każdego płatnika w celu rozliczeń tej opłaty.

Opłaty należy uiszczać z dołu w terminach kwartalnych:

do 31 marca za I kwartał,

do 30 czerwca za II kwartał,

do 30 września za III kwartał,

do 31 grudnia za IV kwartał.

Informujemy jednocześnie, iż opłaty można realizować gotówką, kartą płatniczą lub telefonem w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, utworzony dla każdego płatnika w celu rozliczeń tej opłaty.