Transmisja obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

Transmisja obrad XXIV Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 09 października 2020 r.