Więcej o: Trwa Powszechny Spis Rolny 2020!

Trwa Powszechny Spis Rolny 2020!

Powszechny Spis Rolny przeprowadzany jest na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj.

Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

Powszechny Spis Rolny prowadzany jest metodami:

  • samospisu przez telefon, w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego lub dzwoniąc na infolinię spisową tel. 22 279 99 99,
  • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020r. przyjęta przez Prezydenta RP. Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

W spisie rolnym zapytamy m.in. o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zbierzemy dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą.

Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z dostępnego stanowiska komputerowego w Urzędzie Gminy Karczmiskach, w godzinach pracy Urzędu.

Przez infolinię spisową można się spisać od 16 września do 30 listopada 2020r.

Rachmistrzowie terenowi skontaktują się z rolnikami telefonicznie lub bezpośrednie. W Gminie Karczmiska prace spisowe będzie prowadziło 3 rachmistrzów, którzy w teren wyruszą od 1 października do 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://spisrolny.gov.pl/, pod numerem telefonu infolinii: 22 22 279 99 99, jak również w Gminnym Biurze Spisowym.