Więcej o: Informacja o odbiorze odpadów komunalnych w miesiącach wrzesień i październik 2020 r.

Informacja o odbiorze odpadów komunalnych w miesiącach wrzesień i październik 2020 r.

Informujemy mieszkańców, iż odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów w miesiącach wrzesień i październik 2020 r., realizowany będzie tylko w pierwszym terminie podanym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Karczmiska w 2020 r.

W pozostałych miesiącach odbiór będzie dokonywany zgodnie z harmonogramem.

Miesiąc IX X
Rodzaj odbieranych odpadów ZMIESZANE
BIO
POPIÓŁ
ZMIESZANE
BIO
POPIÓŁ
Miejscowość
Bielsko 16 14
Chodlik
Głusko Duże
Głusko Duże Kolonia
Głusko Małe
Górki
Jaworce
Zagajdzie
Wolica
Wolica Kolonia
Słotwiny-Czerwone Łąki 23 21
Słotwiny-Pniaki-Kolonia
Słotwiny-Lipki-Kolonia
Słotwiny
Uściąż Kolonia
Uściąż
Noworąblów
Wymysłów
Zaborze
Zaborze-Kolonia
Mieczysławka
Karczmiska Pierwsze 9 7
Karczmiska Drugie

Powszechny Spis Rolny 2020

SPIS ROLNY przeprowadza się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej OD 1 WRZEŚNIA DO 30 LISTOPADA 2020 R., WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2020 R.

UDZIAŁ W SPISIE ROLNYM JEST OBOWIĄZKOWY, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Więcej “Powszechny Spis Rolny 2020”