XXIII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 29 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 1600 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
  5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
  6. Wolne wnioski i komunikaty.
  7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek