Koordynatorzy ds. Dostępności Urzędu Gminy

Koordynator d/s dostępności

Zarządzenie Nr 43/2020 z 14 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do Spraw Dostępności
w Urzędzie Gminy Karczmiska

Kontakt:

Magdalena Piłat

Urząd Gminy Karczmiska

ul. Centralna 17

24-310 Karczmiska

Tel. (81) 828 70 26 w. 117

e-mail: m.pilat@poczta.karczmiska.pl

Marcin Dyka

Urząd Gminy Karczmiska

ul. Centralna 17

24-310 Karczmiska

tel. (81) 828 70 26 w. 115

e-mail: m.dyka@poczta.karczmiska.pl

Do zadań koordynatorów należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wójta Gminy Karczmiska;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Wójta Gminy Karczmiska, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 pkt. 1 ustawy;
  3. monitorowanie działalności Wójta Gminy Karczmiska w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w zakresie o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy;
  4. sporządzanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i publikacja ww. raportu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Karczmiska;
  5. publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Karczmiska danych kontaktowych koordynatora do spraw dostępności oraz treści planu działania, o którym mowa w pkt 2;
  6. przedstawianie Wójtowi Gminy Karczmiska bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.