Apel Wójta Gminy

Apel o pomoc finansową dla Gminy Karczmiska
na usuwanie skutków nawałnicy

Szanowni Państwo,

wieczorem 24 czerwca 2021 r. nad Gminą Karczmiska przeszła trąba powietrzna z ulewnym deszczem i gradem. Ulewne deszcze powtórzyły się w kolejnych dniach. Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał. Nastąpiły jednak bardzo poważne zniszczenia w kilkudziesięciu gospodarstwach domowych i rolnych. W wyniku uderzenia pioruna spłonęła stodoła wraz z wieloma urządzeniami. Pozrywane zostały linie energetyczne pozbawiając na wiele dni prądu i wody całe miejscowości. Do dnia dzisiejszego we wsi Górki nie ma prądu. Do wielu miejsc nie można dojechać. W Gminie w sposób szczególny została zniszczona infrastruktura drogowa oraz zabytkowy park, w którym zostało zniszczonych ponad 70 drzew, w tym pomnik przyrody.

Gmina Karczmiska liczy 5600 mieszkańców i jest gminą typowo wiejską o bardzo ograniczonych dochodach własnych. Dochody Gminy Karczmiska na 2021 r. zaplanowane są w łącznej wysokości 25 mln. zł. Rozmiar tragedii i strat jest tak wielki, że zarówno Gmina, jak i poszkodowani mieszkańcy nie są  w stanie sami poradzić sobie z tym problemem.

Jako samorząd gminny czujemy się odpowiedzialni za pomoc wszystkim poszkodowanym, którzy tak pilnie jej potrzebują.
Staramy się jak najszybciej pomóc poszkodowanym oraz przywrócić stan dróg do przejezdności.

Do urzędu masowo wpływają zgłoszenia uszkodzeń budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych oraz upraw rolnych. W dalszym ciągu oceniamy także szkody w mieniu gminnym. Wiemy już na pewno, że przywrócenie stanu mienia, szczególnie dróg gminnych sprzed kataklizmu pogodowego wymagać będzie poniesienia wielomilionowych nakładów. Ta ciężka praca, która stoi przed nami, wymaga solidarności i wzajemnego wsparcia. Nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym problemem bez pomocy z zewnątrz, dlatego w imieniu swoim oraz całej wspólnoty samorządowej, zawracam się do Państwa z apelem i wielką prośbą o pomoc finansową na usuwanie skutków nawałnicy w Gminie Karczmiska.

Każda pomoc jest dla nas bezcenna i z góry dziękujemy w imieniu wszystkich poszkodowanych za gest dobrej woli.

Wszyscy, którzy zechcą nas wspomóc w tym trudnym czasie prosimy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy Gminy Karczmiska: 09 8734 0008 0040 0299 2000 0590 z dopiskiem „Pomoc dla Gminy Karczmiska na usuwanie skutków nawałnicy”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny ze Skarbnikiem Gminy pod numerem telefonu 081 828 70 26 wew. 104.

Za wszelką okazaną pomoc serdecznie dziękuję.

Wójt Gminy

Janusz Goliszek

W celu obejrzenia zdjęć uszkodzeń proszę kliknąć w przycisk “Więcej”.

Więcej “Apel Wójta Gminy”

Zgłaszanie strat spowodowanych burzami

OGŁOSZENIE

 Rolnicy z terenu Gminy Karczmiska, u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych  i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne: grad oraz deszcz nawalny, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Karczmiska w celu złożenia wniosku o oszacowanie strat. Wraz z wnioskiem o oszacowanie strat, każdy rolnik zobowiązany jest przedłożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2021 rok złożony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/ – zakładka eWniosekPlus.    

Druki wniosków dostępne są poniżej oraz w Urzędzie Gminy  Karczmiska
w Punkcie Obsługi Klienta oraz w pokoju nr 10.

Załączniki:
Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie – uprawy
Zał. nr 1. – Oświadczenie – zwierzęta
Zał. nr 2. – Oświadczenie – straty w plantacjach wieloletnich
Zał. nr 3. – Oświadczenie – budynki, maszyny

Więcej o: ZALECENIA WYKONAWCY MONTAŻU INSTALACJI SOLARNYCH W ZAKRESIE ICH OBSŁUGI

ZALECENIA WYKONAWCY MONTAŻU INSTALACJI SOLARNYCH W ZAKRESIE ICH OBSŁUGI

Obecnie, w sezonie letnim, istotnie jest aby w czasie intensywnego nasłonecznienia, a przy małym odbiorze ciepłej wody użytkowej, w sposób ciągły monitorować temperaturę w kolektorach słonecznych, aby nie doprowadzić do przegrzania instalacji. Zalecamy, aby w pierwszej kolejności spuszczać gorącą wodę kranem, do momentu, aż na zbiorniku będzie optymalna temperatura. W przypadku przerwy w korzystaniu z zestawu solarnego zaleca się włączenie na ten czas funkcji urlopowej. Spowoduje to wychładzanie wody w podgrzewaczu poprzez oddawanie w okresie nocnym ciepła do kolektorów. Jeżeli Użytkownik planuje bardzo długą przerwę w korzystaniu z zestawu solarnego, można wtedy przykryć kolektory jasnym materiałem czy plandeką.

W razie wątpliwości, co do zakresu usług gwarancyjnych zapraszamy do kontaktu droga mailową na adres: serwis@sanito.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu 22 247 20 37.

Użytkownicy są bezwzględnie zobowiązani do zapoznania się z instrukcją obsługi w pełnym zakresie oraz dokumentami, do których się odwołuje.

Ważne jest, aby osoby korzystające znały podstawowe elementy i obsługę instalacji. Gwarancja z biegiem czasu wygaśnie, a instalacja pozostanie u Użytkowników.

Transmisja obrad XXX Sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXIX sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 29 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Rolnicy posiadający zobowiązania w ARiMR, np: ,,Płatności bezpośrednie”, „Program Rolnośrodowiskowo-klimatyczny”, „Rolnictwo ekologiczne”, ,,Modernizacja gospodarstw rolnych”, ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw”, ,,Premia dla Młodych Rolników” i  inne…,

którzy ponieśli straty w uprawach z powodu wystąpienia w dniu 24.06.2021 siły wyższej tj. gradu, deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, piorunu, obsunięcia się ziemi powinni  poinformować ARiMR w terminie 10 lub 15 dni kalendarzowych (w zależności od zobowiązania) od dnia wystąpienia szkody. Należy pamiętać, że należy złożyć dwa oddzielne oświadczenia:

 1. Oświadczenie dotyczące strat w uprawach zgłoszonych do dopłat bezpośrednich, programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, rolnictwa ekologicznego w 2021 roku (oświadczenie składamy w Biurze Powiatowym ARiMR)
 2. Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych realizowanych w ramach działania: Młody rolnik, Restrukturyzacja (miejsce złożenia – Biuro Powiatowe), Modernizacja – Oddział Regionalny. Do składanych oświadczeń rolnicy powinni dołączyć fotografie potwierdzające wystąpienie szkody.

Rolnik powinien również zgłosić wystąpienie szkody do Urzędu Gminy w celu sporządzenie protokołu strat, który będzie podstawowym dokumentem potwierdzającym zaistniałe szkody.

Apel Wójta Gminy

Drodzy Mieszkańcy!

Wieczorem 24 czerwca nad Gminą Karczmiska przeszła trąba powietrzna z ulewnym deszczem i gradem.
Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał.
Nastąpiły bardzo poważne zniszczenia w uprawach. Bardzo dużo drzew zostało połamanych. W sposób szczególny ucierpiał park w Karczmiskach. Zostało zerwanych wiele linii energetycznych. Mamy zgłoszenia uszkodzeń dachów budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych. W wyniku uderzenia pioruna spłonęła stodoła w Karczmiskach Drugich. 

Pragnę poinformować Mieszkańców Gminy Karczmiska, że w dniu 25 czerwca zwołałem sztab kryzysowy.
Wezwałem wszystkie jednostki OSP działające na terenie Gminy Karczmiska o czynne włączenie się w pomoc tym wszystkim, którzy najbardziej ucierpieli. Zakład Gospodarki Komunalnej udrażnia i doprowadza do przejezdności wszystkie drogi. Wszystkie służby od Zakładu Gospodarki Komunalnej, Państwowej Straży Pożarnej po Zakład Energetyczny intensywnie pracują nad przywróceniem funkcjonowania gospodarstw w przywróceniu energii elektrycznej i wody.
Przyjmujemy zgłoszenia wszelkich strat, jakie poniosły gospodarstwa.

Szanowni Państwo! Proszę o sąsiedzką pomoc, o wsparcie tym najbardziej poszkodowanym, proszę o cierpliwość.
Wierzę, że z tą bardzo złą sytuacją szybko się uporamy.

 

                                                                       Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

Zmiana terminu wydawania paczek żywnościowych

Ochotnicza Straż Pożarna w Karczmiskach

informuje,

że w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi, które powstały po burzy w dniu 24 czerwca 2021 r. – ulegają zmianie terminy wydawania paczek żywnościowych:

 • 29 czerwca 2021 r. w godz. 15-18,
 • 30 czerwca 2021 r. w godz. 15-18,
 • 01 lipca 2021 r. w godz. 15-16.

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Karczmiskach Pierwszych, ul. Opolska 37
będą wydawane paczki żywnościowe
w II turze
w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Żywność będzie wydawana dla uprawnionych osób zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Karczmiskach. 

Zapraszamy po odbiór paczek.

Krzysztof Karaś

                                                      Prezes OSP
w Karczmiskach

XXX sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godzinie 830 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Karczmiska z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Karczmiska na rok szkolny 2021/2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i komunikaty.
 12. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                           Jacek Nowaczek

Ogłoszenie – paczki żywnościowe

Ochotnicza Straż Pożarna w Karczmiskach

informuje, że w dniach:

    1. 25 czerwca 2021 r. w godz. 15-18,
    2. 26 czerwca 2021 r. w godz. 9-11,
    3. 28 czerwca 2021 r. w godz. 15-16,
    4. 29 czerwca 2021 r. w godz. 15-16.

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Karczmiskach Pierwszych, ul. Opolska 37
będą wydawane paczki żywnościowe
w II turze
w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Żywność będzie wydawana dla uprawnionych osób zakwalifikowanych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Karczmiskach.

 

Zapraszamy po odbiór paczek.

 

Krzysztof Karaś

                                                      Prezes OSP
w Karczmiskach

Postępowanie w przypadku upałów

NA UPAŁY NIE MA RADY?    SĄ!!!
OTO NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

1. PIJ DUŻO WODY – podstawą dobrego samopoczucia podczas upałów jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Zaleca się picie 2-3 litrów płynów – z czego głównie powinna to być woda wysoko zmineralizowana, dodatkowo np. soki owocowo-warzywne. Zdecydowanie należy unikać natomiast napojów z kofeiną (np. kawa, cola) oraz alkoholu.

2. UNIKAJ EKSPOZYCJI SŁONECZNEJ – słońce najsilniej operuje w środku dnia, dlatego w godzinach 11:00 – 15:00 lepiej pozostań w pomieszczeniu. Jeśli musisz wyjść z domu, ochroń ciało – zastosuj kremy z filtrem UV, ubierz jasne lekkie, przewiewne ubranie, kapelusz lub czapkę na głowę i staraj się przebywać w cieniu. Ogranicz intensywną aktywność fizyczną, przyczyniającą się do przegrzania organizmu.

3. OCHŁADZAJ SWOJE MIESZKANIE – podczas gorących dni zasłaniaj okna, szczególnie te od słonecznej strony. Otwieraj je i odsuwaj żaluzje dopiero wieczorem, gdy temperatura spadnie.

4. ZATROSZCZ SIĘ O STARSZYCH I DZIECI – ich organizmy najgorzej reagują na upały. Dzieci i osoby starsze nie czują dobrze pragnienia i są narażone na nadmierną utratę wody. Powinny być otoczone szczególną opieką. Każdy starszy człowiek może mieć schorzenia sercowo-naczyniowe.

5. PAMIĘTAJ O ZWIERZĘTACH – pamiętaj, aby Twoje zwierzaki miały zawsze zapewniony swobodny dostęp do chłodnej wody i przebywały w możliwie chłodnych pomieszczeniach.

6. SAMOCHÓD NA SŁOŃCU TO ŚMIERTELNA PUŁAPKA – Pod żadnym pozorem nie zostawiaj dziecka, osoby starszej, zwierzęcia zamkniętego w samochodzie – temperatura rośnie w nim błyskawicznie.

7. WZYWAJ POMOC – TELEFON ALARMOWY 112 – zadzwoń, gdy dzieje się coś niepokojącego z Tobą lub z innymi osobami w Twoim otoczeniu.

8. UTRZYMAJ LEKKĄ DIETĘ – w gorące dni najlepiej jeść potrawy składające się z warzyw i owoców. Doskonale zatem sprawdzą się np. lekkostrawne sałatki, które nie tylko orzeźwią, ale również nie obciążą dodatkowo organizmu, zajętego radzeniem sobie z upałem. Unikaj dań ciężkich, smażonych, tłustych i mięsnych.

9. UWAŻAJ NA RÓŻNICE TEMPERATUR – w upalne dni przejście z gorącego podwórka do zimnego pomieszczenia może się wydawać zbawienne. Jednak w ostatecznym rozrachunku duże różnice temperatur nie są korzystne dla organizmu. Dlatego nie polecam picia lodowatych napoi (powinny mieć temperaturę pokojową), gwałtownego zanurzania się w zimnej wodzie (ze względu na niebezpieczeństwo szoku termicznego – do basenu  czy jeziora wchodź stopniowo, powoli).

Informacja o realizacji projektu

Gmina Karczmiska realizuje projekt pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Karczmiska,” który jest dofinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Projekt zawiera w sobie dwa zadania inwestycyjne:
1) Karczmiska Drugie – Wymysłów budowa kanalizacji sanitarnej oraz
2) Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Lubelskiej.

Więcej “Informacja o realizacji projektu”

Więcej o: Informacja dla użytkowników zestawów solarnych

Informacja dla użytkowników zestawów solarnych

Prosimy wszystkich uczestników projektu pn. „Budowa mikroinstalacji OZE z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Karczmiska – zestawy solarne” o wykonywanie odczytów stanu wytworzonej energii tzw. e.całkowita kWh 2x do roku w miesiącach kwiecień i październik. Odczyty prosimy przekazywać na tel. 791 342 200 w formie smsa lub dzwoniąc, ewentualnie na adres e-mailowy g.makolus@poczta.karczmiska.pl

Aby dokonać odczytu należy drugim przyciskiem od prawej strony przycisnąć kilka razy aby uzyskać ekran wg instrukcji wskazanej poniżej, tj. e.dzisiaj, e.wczoraj, e.całkowita.

Jednocześnie przypominamy, że na podany telefon lub adres e-mailowy należy zgłaszać awarie instalacji solarnych.

Realizacja zgłoszeń awarii do serwisu odbywa się zgodnie z zawartą umową z wykonawcą montażu instalacji poprzez e-mailowe zgłoszenie pracownika Urzędu Gminy. W zgłoszeniu awarii podajemy opis awarii, adres i telefon kontaktowy.

Wyciąg z instrukcji pokazujący jak uzyskać wymagane dane

Bezpłatna pomoc psychologiczna

Uprzejmie informujemy, iż w naszej Gminie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej wizyty u psychologa dla osób dorosłych  – Pani Agnieszki Wróblewskiej.

Zapraszamy osoby, które borykają się z bezradnością, lękiem, samotnością, z żałobą i innymi trudnościami życiowymi.

Na spotkania z psychologiem można  umawiać się  telefonicznie pod nr tel. 81 828 70 76  lub osobiście za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach.

Istnieje możliwość umówienia porady zdalnej.

Psycholog przyjmował będzie 2 razy w miesiącu we wtorki, od godz. 9.00 do godz. 17.00 w siedzibie OPS w Karczmiskach,
ul. Opolska 33, 24-310 Karczmiska.

 

Najbliższe dyżury psychologa:

22 czerwiec 2021 r.

6 lipiec, 20 lipiec 2021 r.

17 sierpień, 31 sierpień 2021 r.