Ogłoszenie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Rolnicy posiadający zobowiązania w ARiMR, np: ,,Płatności bezpośrednie”, „Program Rolnośrodowiskowo-klimatyczny”, „Rolnictwo ekologiczne”, ,,Modernizacja gospodarstw rolnych”, ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw”, ,,Premia dla Młodych Rolników” i  inne…,

którzy ponieśli straty w uprawach z powodu wystąpienia w dniu 24.06.2021 siły wyższej tj. gradu, deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, piorunu, obsunięcia się ziemi powinni  poinformować ARiMR w terminie 10 lub 15 dni kalendarzowych (w zależności od zobowiązania) od dnia wystąpienia szkody. Należy pamiętać, że należy złożyć dwa oddzielne oświadczenia:

  1. Oświadczenie dotyczące strat w uprawach zgłoszonych do dopłat bezpośrednich, programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, rolnictwa ekologicznego w 2021 roku (oświadczenie składamy w Biurze Powiatowym ARiMR)
  2. Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych realizowanych w ramach działania: Młody rolnik, Restrukturyzacja (miejsce złożenia – Biuro Powiatowe), Modernizacja – Oddział Regionalny. Do składanych oświadczeń rolnicy powinni dołączyć fotografie potwierdzające wystąpienie szkody.

Rolnik powinien również zgłosić wystąpienie szkody do Urzędu Gminy w celu sporządzenie protokołu strat, który będzie podstawowym dokumentem potwierdzającym zaistniałe szkody.

Apel Wójta Gminy

Drodzy Mieszkańcy!

Wieczorem 24 czerwca nad Gminą Karczmiska przeszła trąba powietrzna z ulewnym deszczem i gradem.
Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał.
Nastąpiły bardzo poważne zniszczenia w uprawach. Bardzo dużo drzew zostało połamanych. W sposób szczególny ucierpiał park w Karczmiskach. Zostało zerwanych wiele linii energetycznych. Mamy zgłoszenia uszkodzeń dachów budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych. W wyniku uderzenia pioruna spłonęła stodoła w Karczmiskach Drugich. 

Pragnę poinformować Mieszkańców Gminy Karczmiska, że w dniu 25 czerwca zwołałem sztab kryzysowy.
Wezwałem wszystkie jednostki OSP działające na terenie Gminy Karczmiska o czynne włączenie się w pomoc tym wszystkim, którzy najbardziej ucierpieli. Zakład Gospodarki Komunalnej udrażnia i doprowadza do przejezdności wszystkie drogi. Wszystkie służby od Zakładu Gospodarki Komunalnej, Państwowej Straży Pożarnej po Zakład Energetyczny intensywnie pracują nad przywróceniem funkcjonowania gospodarstw w przywróceniu energii elektrycznej i wody.
Przyjmujemy zgłoszenia wszelkich strat, jakie poniosły gospodarstwa.

Szanowni Państwo! Proszę o sąsiedzką pomoc, o wsparcie tym najbardziej poszkodowanym, proszę o cierpliwość.
Wierzę, że z tą bardzo złą sytuacją szybko się uporamy.

 

                                                                       Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

Zmiana terminu wydawania paczek żywnościowych

Ochotnicza Straż Pożarna w Karczmiskach

informuje,

że w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi, które powstały po burzy w dniu 24 czerwca 2021 r. – ulegają zmianie terminy wydawania paczek żywnościowych:

  • 29 czerwca 2021 r. w godz. 15-18,
  • 30 czerwca 2021 r. w godz. 15-18,
  • 01 lipca 2021 r. w godz. 15-16.

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Karczmiskach Pierwszych, ul. Opolska 37
będą wydawane paczki żywnościowe
w II turze
w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Żywność będzie wydawana dla uprawnionych osób zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Karczmiskach. 

Zapraszamy po odbiór paczek.

Krzysztof Karaś

                                                      Prezes OSP
w Karczmiskach