Apel Wójta Gminy

Apel o pomoc finansową dla Gminy Karczmiska
na usuwanie skutków nawałnicy

Szanowni Państwo,

wieczorem 24 czerwca 2021 r. nad Gminą Karczmiska przeszła trąba powietrzna z ulewnym deszczem i gradem. Ulewne deszcze powtórzyły się w kolejnych dniach. Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał. Nastąpiły jednak bardzo poważne zniszczenia w kilkudziesięciu gospodarstwach domowych i rolnych. W wyniku uderzenia pioruna spłonęła stodoła wraz z wieloma urządzeniami. Pozrywane zostały linie energetyczne pozbawiając na wiele dni prądu i wody całe miejscowości. Do dnia dzisiejszego we wsi Górki nie ma prądu. Do wielu miejsc nie można dojechać. W Gminie w sposób szczególny została zniszczona infrastruktura drogowa oraz zabytkowy park, w którym zostało zniszczonych ponad 70 drzew, w tym pomnik przyrody.

Gmina Karczmiska liczy 5600 mieszkańców i jest gminą typowo wiejską o bardzo ograniczonych dochodach własnych. Dochody Gminy Karczmiska na 2021 r. zaplanowane są w łącznej wysokości 25 mln. zł. Rozmiar tragedii i strat jest tak wielki, że zarówno Gmina, jak i poszkodowani mieszkańcy nie są  w stanie sami poradzić sobie z tym problemem.

Jako samorząd gminny czujemy się odpowiedzialni za pomoc wszystkim poszkodowanym, którzy tak pilnie jej potrzebują.
Staramy się jak najszybciej pomóc poszkodowanym oraz przywrócić stan dróg do przejezdności.

Do urzędu masowo wpływają zgłoszenia uszkodzeń budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych oraz upraw rolnych. W dalszym ciągu oceniamy także szkody w mieniu gminnym. Wiemy już na pewno, że przywrócenie stanu mienia, szczególnie dróg gminnych sprzed kataklizmu pogodowego wymagać będzie poniesienia wielomilionowych nakładów. Ta ciężka praca, która stoi przed nami, wymaga solidarności i wzajemnego wsparcia. Nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym problemem bez pomocy z zewnątrz, dlatego w imieniu swoim oraz całej wspólnoty samorządowej, zawracam się do Państwa z apelem i wielką prośbą o pomoc finansową na usuwanie skutków nawałnicy w Gminie Karczmiska.

Każda pomoc jest dla nas bezcenna i z góry dziękujemy w imieniu wszystkich poszkodowanych za gest dobrej woli.

Wszyscy, którzy zechcą nas wspomóc w tym trudnym czasie prosimy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy Gminy Karczmiska: 09 8734 0008 0040 0299 2000 0590 z dopiskiem „Pomoc dla Gminy Karczmiska na usuwanie skutków nawałnicy”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny ze Skarbnikiem Gminy pod numerem telefonu 081 828 70 26 wew. 104.

Za wszelką okazaną pomoc serdecznie dziękuję.

Wójt Gminy

Janusz Goliszek

W celu obejrzenia zdjęć uszkodzeń proszę kliknąć w przycisk “Więcej”.

Więcej “Apel Wójta Gminy”

Zgłaszanie strat spowodowanych burzami

OGŁOSZENIE

 Rolnicy z terenu Gminy Karczmiska, u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych  i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne: grad oraz deszcz nawalny, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Karczmiska w celu złożenia wniosku o oszacowanie strat. Wraz z wnioskiem o oszacowanie strat, każdy rolnik zobowiązany jest przedłożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2021 rok złożony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/ – zakładka eWniosekPlus.    

Druki wniosków dostępne są poniżej oraz w Urzędzie Gminy  Karczmiska
w Punkcie Obsługi Klienta oraz w pokoju nr 10.

Załączniki:
Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie – uprawy
Zał. nr 1. – Oświadczenie – zwierzęta
Zał. nr 2. – Oświadczenie – straty w plantacjach wieloletnich
Zał. nr 3. – Oświadczenie – budynki, maszyny

Więcej o: ZALECENIA WYKONAWCY MONTAŻU INSTALACJI SOLARNYCH  W ZAKRESIE ICH OBSŁUGI

ZALECENIA WYKONAWCY MONTAŻU INSTALACJI SOLARNYCH W ZAKRESIE ICH OBSŁUGI

Obecnie, w sezonie letnim, istotnie jest aby w czasie intensywnego nasłonecznienia, a przy małym odbiorze ciepłej wody użytkowej, w sposób ciągły monitorować temperaturę w kolektorach słonecznych, aby nie doprowadzić do przegrzania instalacji. Zalecamy, aby w pierwszej kolejności spuszczać gorącą wodę kranem, do momentu, aż na zbiorniku będzie optymalna temperatura. W przypadku przerwy w korzystaniu z zestawu solarnego zaleca się włączenie na ten czas funkcji urlopowej. Spowoduje to wychładzanie wody w podgrzewaczu poprzez oddawanie w okresie nocnym ciepła do kolektorów. Jeżeli Użytkownik planuje bardzo długą przerwę w korzystaniu z zestawu solarnego, można wtedy przykryć kolektory jasnym materiałem czy plandeką.

W razie wątpliwości, co do zakresu usług gwarancyjnych zapraszamy do kontaktu droga mailową na adres: serwis@sanito.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu 22 247 20 37.

Użytkownicy są bezwzględnie zobowiązani do zapoznania się z instrukcją obsługi w pełnym zakresie oraz dokumentami, do których się odwołuje.

Ważne jest, aby osoby korzystające znały podstawowe elementy i obsługę instalacji. Gwarancja z biegiem czasu wygaśnie, a instalacja pozostanie u Użytkowników.