Więcej o: Informacja w sprawie niedostępności Hali sportowej w karczmiskach

Informacja w sprawie niedostępności Hali sportowej w karczmiskach

Szanowni Mieszkańcy! Drodzy Uczniowie Zespołu Szkół w Karczmiskach !

W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji związanych z halą sportową przy Zespole Szkół w Karczmiskach pragnę wyjaśnić, że tymczasowy brak dostępności obiektu wynika z konieczności przeprowadzenia przeglądów technicznych.

Za wykonanie tych obowiązków odpowiedzialny jest partner prywatny – Moris-Polska Sp z o.o., który zgodnie z zawartą umową o partnerstwie publiczno-prywatnym odpowiada za utrzymanie hali.

Pragnę podkreślić, że już w czerwcu bieżącego roku, anonsowaliśmy partnerowi prywatnemu konieczność przeprowadzenia przeglądów.

Pomimo wielokrotnych wezwań w tym przedmiocie Moris-Polska Sp z o.o. dopiero w sierpniu rozpoczął ich przeprowadzanie, ale do chwili obecnej bez poinformowania nas o skutecznym zakończeniu przeglądów. Mając na względzie fakt bezpieczeństwa użytkowników hali, a przede wszystkim uczniów Zespołu Szkół nie możemy pozwolić aby korzystać z obiektu, który nie ma aktualnych przeglądów.

Fakt opóźnienia w ich realizacji obciąża Moris-Polska Sp z o.o. Wszelkie opóźnienia w ich przeprowadzeniu i związane z tym wyłączenie hali skutkują naliczeniem kar umownych.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że cały czas czynione są działania zmierzające do jak najszybszego uzdrowienia opisanej sytuacji i udostępnienia hali na potrzeby społeczności lokalnej a przede wszystkim uczniom. Dlatego też rozpoczęliśmy przeprowadzenie przeglądów na nasz koszt z nadzieją na bardzo szybkie ich zakończenie.
Za zaistniałą sytuację przepraszam.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska