Komunikaty ZGK Karczmiska sp. z o.o. w sprawie wody

Karczmiska 27.10.2022 r.

Komunikat Nr 1

o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Karczmiska gmina Karczmiska

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Karczmiskach informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim na podstawie badań jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Karczmiska, gmina Karczmiska, zaopatrującego miejscowości Karczmiska (ul. Starowiejska nr od 1 do 311, ul. Lubelska od 1 do 21, ul. Wawrzyńca, ul. Kościelna, ul. Plebanka, ul. Centralna, ul. Nadrzeczna, ul. Strażacka, ul. Kołowrót, ul. Kurobie, ul. Tartaczna, ul. Pogodna, ul. Spokojna, ul. Opolska, ul. Szkolna, ul. Zielona, ul. Ogrodowa, ul. Sadowa, ul. Kwiatowa, ul. Niwa, ul. Południowa, ul. Kolejowa, ul. Słoneczna nr od 9 do 34), Głusko Duże (Stacja PKP), Górki, w dniu 27 października 2022 roku, stwierdził przekroczenie parametrów mikrobiologicznych.

W związku z powyższym w dniu 27.10.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim wydał decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi na przedmiotowym wodociągu i nakazał zarządcy prowadzenie działań naprawczych do uzyskania prawidłowych wyników.

Woda nie nadaje się do spożycia,

wodę z kranu można używać wyłącznie do spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim.

 

 

Komunikat ZGK Karczmiska


Uwaga!

Woda z wodociągu Karczmiska nie nadaje się do spożycia.

Może być wykorzystana wyłącznie do spłukiwania toalet.


skanowanie0036

SPRZEDAŻ WĘGLA PRZEZ GMINĘ

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że prowadzimy wstępne prace nad uruchomieniem sprzedaży węgla przez Gminę Karczmiska. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na zakup węgla osobiście w Urzędzie Gminy – zgłoszenia przyjmuje Pan Mirosław Statek (USC) lub telefonicznie: 81 828-70-26 wew. 112.

Informujemy, że ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe jest w fazie procedowania przez Sejm, Senat i Pana Prezydenta. Czekamy na poznanie ostatecznych zapisów przedmiotowej ustawy. Będziemy śledzić prace ustawodawcy i niezwłocznie poinformujemy Państwa o ich zakończeniu. Dodam, że w chwili obecnej intensywnie poszukujemy dobrych rozwiązań umożliwiających zrealizowanie zapisów ustawowych dotyczących zakupu węgla po preferencyjnych cenach.

Ustawodawca określił, że prawo do zakupu węgla po cenach preferencyjnych mają osoby uprawnione do dodatku węglowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAKUP WĘGLA

Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska

Konsultacje społeczne projektów uchwał

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Projektów uchwał w sprawie:
1) zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach,
2) zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w Głusku i Słotwinach

Wójt Gminy Karczmiska
zaprasza do udziału w konsultacjach

Termin konsultacji: 26 października do 4 listopada 2022 r.      

Forma konsultacji: przyjmowanie opinii i wniosków w trybie zapytania ankietowego (formularza konsultacji) w formie elektronicznej

Uczestnicy konsultacji mogą wyrażać opinie i składać uwagi do projektu Uchwały na formularzu konsultacji – stanowiącym załączniki do ogłoszenia na adres mailowy:   sekretariat@poczta.karczmiska.pl.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Karczmiska do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

       Wójt Gminy

                                                                                                                                        Janusz Goliszek

Załączniki:

Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał: w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach i w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w Głusku i Słotwinach,

Formularze konsultacyjne (wersje edytowalne).

 Materiały dostępne są też na stronie www.karczmiska.pl, BIP (zakładka konsultacje społeczne) i w Urzędzie Gminy Karczmiska – pokój 37.

Dar Pana Mariana Adamczyka

Szanowni Mieszkańcy!!!

Pragnę poinformować, że 14 października 2022 roku została podpisana UMOWA DAROWIZNY pomiędzy Panem Marianem Adamczykiem, a Gminą Karczmiska. Pan Marian Adamczyk obdarował Gminę Karczmiska Dziełem w postaci 68 obrazów.
Łączną kwota Dzieła wynosi 125 000,00 zł.

Więcej “Dar Pana Mariana Adamczyka”

90 lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach

KGW Karczmiska

Stowarzyszenie
Koło Gospodyń Wiejskich
w Karczmiskach

 

Z okazji jubileuszu 90-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach składam gratulacje i wyrazy podziękowania wszystkim Paniom za aktywną i wieloletnią działalność społeczną.

Szanowni Państwo! Koło Gospodyń Wiejskich to organizacja szczególna. Nie bez kozery kojarzona jest z Ochotniczym Strażami Pożarnymi, nie bez przyczyny większość siedzib mieści się w strażnicach, bo choć to organizacja o całkowicie odmiennych celach statutowych, to oddziaływanie społeczne na środowisko wiejskie jest bardzo zbliżone i wręcz uzupełniające się. Nie wyobrażamy sobie ważnych chwil życia społeczności wiejskiej bez udziału właśnie tych dwóch organizacji.

Koło Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach powstało w 1930 roku. Założycielką koła była pani Bronisława Piłat. Już w tym okresie Panie z KGW Karczmiska znane były ze swej aktywności nie tylko w Karczmiskach. Okres okupacji przerwał pracę społeczną a tuż po wojnie koło w pełni rozpoczęło swoją działalność. Czasy powojenne, lata pięćdziesiąte, to okres aktywności w kierunku, dzisiaj powiedzielibyśmy, organizowania kursów doskonalenia zawodowego. Panie prowadziły kursy gotowania, pieczenia, kursy masarskie i robótek ręcznych ale także chowu cieląt, wychowalnię piskląt, rozsadę warzyw oraz organizowały dzieciniec sezonowy. W 1975 roku przy KGW powstał, liczący 30 osób zespół śpiewaczy. Opiekunem muzycznym został pan Mieczysław Antoniuk – ówczesny organista parafii Karczmiska, a później pan Stanisław Kalisz nauczyciel muzyki. Zespół z ogromnymi sukcesami uczestniczył w różnego rodzaju przeglądach, festiwalach, uroczystościach.

W latach osiemdziesiątych XX w. koło liczyło 122 członkinie – wtedy Przewodniczącą była pani Jadwiga Karaś. Wysoka aktywność Pań była podstawą organizacji uroczystości gminnych takich jak: dożynki, akademie, uroczystości państwowe i religijne, spotkania opłatkowe, czy coroczne prezentujące stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowe.

Panie przywiązywały i przywiązują wagę do strony wizualnej przeróżnych prezentacji, których w minionym okresie były tysiące. Piękne zmieniające się stroje nawiązujące do tradycji ludowych, kultywowane przez Panie rękodzieło artystyczne, obrzędy, gwara ludowa, zespół śpiewaczy funkcjonujący przy Kole – to wszystko ukazuje bogactwo rodzimej kultury i dziedzictwa naszych przodków. Koło Gospodyń Wiejskich może poszczycić się wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Aktywność Pań to ogromna promocja Gminy Karczmiska.

W roku 2014 KGW zarejestrowało w Ministerstwie Rolnictwa na liście produktów tradycyjnych „Karczmiskie pierogi z bobru” , a w 2018 r. „Karczmiski barszcz biały”.

Szanowne Panie!

Przy okazji tak wspaniałego jubileuszu nie sposób nie wymienić osób, które szczególnie przyczyniły się do permanentnego rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach. Przewodniczącymi Koła na przestrzeni lat były Panie: Wanda Cur, Helena Siedliska, Katarzyna Karaś, Genowefa Odziemkowska, Janina Pawełczak, Janina Pochodyła, Krystyna Popiołek, Barbara Adamczyk, Jadwiga Karaś, Halina Wciseł, Jadwiga Goliszek, Lucyna Niezgoda i obecnie Małgorzata Karaś.

Należy zaznaczyć, iż o aktywności i inicjatywach decydują nie tylko Panie Przewodniczące, ale przede wszystkim członkinie. Dlatego też dziękując obecnym Paniom nie sposób nie wymienić tych najbardziej rzutkich, które w okresie swojej aktywności nadawały ton działaniom. Do nich należały Panie: Adamczyk Ewa, Ejchler Zuzanna, Gnaś Anna, Goliszek Marianna, Grzyb Danuta, Jarska Helena, Krawczyk Zofia, Krawczyk Irena, Kuźnicka Krystyna, Łukasik Jadwiga, Lipniewska Jadwiga, Nowaczek Katarzyna, Pawełczak Barbara, Rudnicka Barbara, Tomaszewska Teresa, Węgrzyn Danuta.

Zapewne w dzisiejszych rozmowa przewiną się zdarzenia, wspomnienia osób nie tylko tych wymienionych.

Drogie Panie!

Serdecznie dziękuję za trud, zaangażowanie i poświęcenie na rzecz pracy społecznej. Dziękuję za optymizm i nieskrywaną radość. Wyrażam swój podziw za wielopokoleniową wytrwałość w pielęgnowaniu naszych karczmiskich tradycji.

Życzę wszystkim Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich zdrowia i wytrwałości w działalności społeczno-kulturalnej.

W dniu dzisiejszego Święta jeszcze raz życzę wszystkim Paniom bez wyjątku: tym aktywnym dzisiaj i tym aktywnym wczoraj wszystkiego najlepszego, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę kolejnych jubileuszów i mam taką nadzieję, że za kilka lat w znakomitej kondycji będziemy świętować jubileusz 100 rocznicy działania Koła Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach.

Z wyrazami Szacunku

                                                                       Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

 

Informacja dotycząca realizacji programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Karczmiska

Gmina Karczmiska, kontynuując współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, zachęca mieszkańców do skorzystania z Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy Gminy mogą za pośrednictwem punktu konsultacyjno-informacyjnego złożyć wniosek o dofinansowanie, uzyskać informację dotyczącą założeń programu jak również rozliczyć zrealizowane przedsięwzięcie.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczącą ilości dotychczas złożonych wniosków oraz kwoty uzyskanych dotacji z programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Karczmiska.

Liczba złożonych wniosków: 108.

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 90.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 57.

Kwota wypłaconych dotacji: 1 309 541,77 zł.

 

Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/

LOKALIZACJA PUNKTU:

Urząd Gminy Karczmiska ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

wtorek, czwartek w godz. 8.30 – 13.30

KONTAKT TELEFONICZNY:

81 828 70 26

Komunikat w sprawie inwentaryzacji


K O M U N I K A T

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. uprzejmie informuje, iż od miesiąca października 2022 r. będzie przeprowadzana inwentaryzacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zbiorników bezodpływowych oraz kompostowników na terenie Gminy Karczmiska. Czynności  spisowych dokonywać będą upoważnieni pracownicy Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1800.

Uprzejmie prosimy o umożliwienie przeprowadzenia czynności spisowych.


Więcej o: DODATEK WĘGLOWY- AKTUALNE INFORMACJE

DODATEK WĘGLOWY- AKTUALNE INFORMACJE

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 04.10.2022r. została wypłacona pierwsza transza DODATKÓW WĘGLOWYCH.

Wnioski złożone do 31.08.2022r. zostały rozpatrzone. Blisko 700 mieszkańcom w dniu wczorajszym wypłacono pieniądze.

W świetle aktualnych przepisów dodatek węglowy przysługuje:

  1. Gospodarstwom domowym używającym do ogrzewania domu paliwa stałego przez co, rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
  2. Na jeden adres zamieszkania przysługuje jeden dodatek,
  3. Do dnia 11 sierpnia należało zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków główne źródło ogrzewania domu.

Kolejne wnioski złożone na ten sam adres pozostają bez rozpoznania.

Osoby, których wnioski nie spełniły wymagań ustawowych otrzymają decyzje odmowne.

Jednocześnie informujemy, iż do dnia 30 listopada 2022 r. można ubiegać się o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tj. : pellet drzewny, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz skroplony LPG, inny rodzaj biomasy.

Wszelkich informacji udzielą:

Agnieszka Doraczyńska pok. 38, tel. 81 828 70 26 wew.113

Anna Gawryl pok. 10, tel. 81 828 70 26 wew. 121

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z konsultacji społecznych:

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
z dnia 03 października 2022 r.

Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Rady Gminy Karczmiska Nr IV/27/11 z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności i pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 44 poz. 984).

Więcej “Sprawozdanie z konsultacji społecznych”