90 lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach

KGW Karczmiska

Stowarzyszenie
Koło Gospodyń Wiejskich
w Karczmiskach

 

Z okazji jubileuszu 90-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach składam gratulacje i wyrazy podziękowania wszystkim Paniom za aktywną i wieloletnią działalność społeczną.

Szanowni Państwo! Koło Gospodyń Wiejskich to organizacja szczególna. Nie bez kozery kojarzona jest z Ochotniczym Strażami Pożarnymi, nie bez przyczyny większość siedzib mieści się w strażnicach, bo choć to organizacja o całkowicie odmiennych celach statutowych, to oddziaływanie społeczne na środowisko wiejskie jest bardzo zbliżone i wręcz uzupełniające się. Nie wyobrażamy sobie ważnych chwil życia społeczności wiejskiej bez udziału właśnie tych dwóch organizacji.

Koło Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach powstało w 1930 roku. Założycielką koła była pani Bronisława Piłat. Już w tym okresie Panie z KGW Karczmiska znane były ze swej aktywności nie tylko w Karczmiskach. Okres okupacji przerwał pracę społeczną a tuż po wojnie koło w pełni rozpoczęło swoją działalność. Czasy powojenne, lata pięćdziesiąte, to okres aktywności w kierunku, dzisiaj powiedzielibyśmy, organizowania kursów doskonalenia zawodowego. Panie prowadziły kursy gotowania, pieczenia, kursy masarskie i robótek ręcznych ale także chowu cieląt, wychowalnię piskląt, rozsadę warzyw oraz organizowały dzieciniec sezonowy. W 1975 roku przy KGW powstał, liczący 30 osób zespół śpiewaczy. Opiekunem muzycznym został pan Mieczysław Antoniuk – ówczesny organista parafii Karczmiska, a później pan Stanisław Kalisz nauczyciel muzyki. Zespół z ogromnymi sukcesami uczestniczył w różnego rodzaju przeglądach, festiwalach, uroczystościach.

W latach osiemdziesiątych XX w. koło liczyło 122 członkinie – wtedy Przewodniczącą była pani Jadwiga Karaś. Wysoka aktywność Pań była podstawą organizacji uroczystości gminnych takich jak: dożynki, akademie, uroczystości państwowe i religijne, spotkania opłatkowe, czy coroczne prezentujące stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowe.

Panie przywiązywały i przywiązują wagę do strony wizualnej przeróżnych prezentacji, których w minionym okresie były tysiące. Piękne zmieniające się stroje nawiązujące do tradycji ludowych, kultywowane przez Panie rękodzieło artystyczne, obrzędy, gwara ludowa, zespół śpiewaczy funkcjonujący przy Kole – to wszystko ukazuje bogactwo rodzimej kultury i dziedzictwa naszych przodków. Koło Gospodyń Wiejskich może poszczycić się wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Aktywność Pań to ogromna promocja Gminy Karczmiska.

W roku 2014 KGW zarejestrowało w Ministerstwie Rolnictwa na liście produktów tradycyjnych „Karczmiskie pierogi z bobru” , a w 2018 r. „Karczmiski barszcz biały”.

Szanowne Panie!

Przy okazji tak wspaniałego jubileuszu nie sposób nie wymienić osób, które szczególnie przyczyniły się do permanentnego rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach. Przewodniczącymi Koła na przestrzeni lat były Panie: Wanda Cur, Helena Siedliska, Katarzyna Karaś, Genowefa Odziemkowska, Janina Pawełczak, Janina Pochodyła, Krystyna Popiołek, Barbara Adamczyk, Jadwiga Karaś, Halina Wciseł, Jadwiga Goliszek, Lucyna Niezgoda i obecnie Małgorzata Karaś.

Należy zaznaczyć, iż o aktywności i inicjatywach decydują nie tylko Panie Przewodniczące, ale przede wszystkim członkinie. Dlatego też dziękując obecnym Paniom nie sposób nie wymienić tych najbardziej rzutkich, które w okresie swojej aktywności nadawały ton działaniom. Do nich należały Panie: Adamczyk Ewa, Ejchler Zuzanna, Gnaś Anna, Goliszek Marianna, Grzyb Danuta, Jarska Helena, Krawczyk Zofia, Krawczyk Irena, Kuźnicka Krystyna, Łukasik Jadwiga, Lipniewska Jadwiga, Nowaczek Katarzyna, Pawełczak Barbara, Rudnicka Barbara, Tomaszewska Teresa, Węgrzyn Danuta.

Zapewne w dzisiejszych rozmowa przewiną się zdarzenia, wspomnienia osób nie tylko tych wymienionych.

Drogie Panie!

Serdecznie dziękuję za trud, zaangażowanie i poświęcenie na rzecz pracy społecznej. Dziękuję za optymizm i nieskrywaną radość. Wyrażam swój podziw za wielopokoleniową wytrwałość w pielęgnowaniu naszych karczmiskich tradycji.

Życzę wszystkim Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich zdrowia i wytrwałości w działalności społeczno-kulturalnej.

W dniu dzisiejszego Święta jeszcze raz życzę wszystkim Paniom bez wyjątku: tym aktywnym dzisiaj i tym aktywnym wczoraj wszystkiego najlepszego, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę kolejnych jubileuszów i mam taką nadzieję, że za kilka lat w znakomitej kondycji będziemy świętować jubileusz 100 rocznicy działania Koła Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach.

Z wyrazami Szacunku

                                                                       Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska