Dodatek węglowy

DODATEK WĘGLOWY- INFORMACJA

W związku z koniecznością reorganizacji pracy Urzędu, wnioski o dodatek węglowy będą przyjmowane

od dnia 22 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska

w godzinach 7:30 -14:30, we wtorki w godzinach 8:30 – 15:30.

Informujemy, iż godziny przyjęć mogą ulec wydłużeniu o czym na bieżąco będziemy Państwa informować.

Zgodnie z art. 2.  Ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku (Dz. U. z 2022 r. poz.1692) dodatek węglowy przysługuje osobom w gospodarstwach domowych, które spełniają następujące warunki: 

1. Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego

2. Źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Od 17.08.2022 r. można pobrać formularze wniosku w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Karczmiska.

Wszystkie wnioski spełniające wymogi ustawowe oraz złożone w terminie zostaną rozpatrzone.

Jeżeli wnioski będą składane przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.  Podpis wysyłki nie jest tożsamy z podpisem wniosku.

 

Wszelkich informacji udzielą:

Anna Gawryl – pok. 10, tel. 81 828 70 26 wew. 121

Agnieszka Doraczyńska – pok. 38, tel. 81 828 70 26 wew.113

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego.
Dodatkowy formularz osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.
Klauzula informacyjna

Więcej o: Dni Karczmisk VI Święto Bob(r)u – relacja

Dni Karczmisk VI Święto Bob(r)u – relacja

W niedziele 7 sierpnia na terenie Zespołu Dworsko- Parkowego w Karczmiskach odbyło się VI Święto bob(r)u. Moc atrakcji czekała na wszystkich uczestników imprezy. Na scenie wystąpili: Chór „Dmuchańce”, chór „Corda Cantando”, zespół skrzypcowy Kapeli Ludowej „Karczmiaki”, zespół śpiewaczy „Ale Babki” KGW Karczmiska, zespół „Jagoda” z Józefowa nad Wisłą, Lesia Rabchevska z Ukrainy. Swoje umiejętności zaprezentowały dzieci z grupy akrobatycznej pod kierunkiem Darii Just, dzieci z grup tanecznych pod kierownictwem Magdaleny Gołębiowskiej oraz dzieci z Przedszkola w Karczmiskach. Występy na scenie zakończyły się koncertem zespołu MELO. Zabawa pod gołym niebem poprowadzona przez Dj Stinexo została zakończona niemal nad ranem.

Więcej “Dni Karczmisk VI Święto Bob(r)u – relacja”

Zebrania sołeckie w Gminie Karczmiska

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW ZEBRAŃ SOŁECKICH NA KTÓRYCH BĘDZIE UCHWALANY FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK.

 

Lp. Termin zebrania

Miejsce i godzina zebrania

1. 17.08.2022

(środa)

1700 Górki Dom Sołtysa
1900 Bielsko Dom Sołtysa
2. 18.08.2022

(czwartek)

1700 Jaworce-Mieczysławka Dom Sołtysa
19 00 Wymysłów Remiza OSP
3. 24.08.2022

(środa)

1700 Zaborze Remiza OSP
1900 Słotwiny-Czerwone Łąki Altanka przy posesji nr 10B
4. 25.08.2022

(czwartek)

1700 Karczmiska Pierwsze Remiza OSP
1900 Uściąż Remiza OSP
5. 07.09.2022

(środa)

1700 Zagajdzie Altanka przy placu zabaw
1900 Wolica, Kolonia Wolica Remiza OSP
6. 08.09.2022

(czwartek)

1700 Noworąblów Remiza OSP
7. 14.09.2022

(środa)

1700 Karczmiska Pierwsze Kolonia Sala konferencyjna
Urzędu Gminy Karczmiska
1900 Kolonia Głusko Duże, Głusko Małe Remiza OSP
8. 15.09.2022

(czwartek)

1900 Słotwiny Remiza OSP
9.
20.09.2022

(wtorek)

1700 Kolonia Uściąż Dom Sołtysa
10. 21.09.2022

(środa)

1700 Karczmiska Drugie Plac zabaw w Karczmiskach Drugich
1900 Chodlik Remiza OSP