Dodatek węglowy

DODATEK WĘGLOWY- INFORMACJA

W związku z koniecznością reorganizacji pracy Urzędu, wnioski o dodatek węglowy będą przyjmowane

od dnia 22 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska

w godzinach 7:30 -14:30, we wtorki w godzinach 8:30 – 15:30.

Informujemy, iż godziny przyjęć mogą ulec wydłużeniu o czym na bieżąco będziemy Państwa informować.

Zgodnie z art. 2.  Ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku (Dz. U. z 2022 r. poz.1692) dodatek węglowy przysługuje osobom w gospodarstwach domowych, które spełniają następujące warunki: 

1. Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego

2. Źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Od 17.08.2022 r. można pobrać formularze wniosku w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Karczmiska.

Wszystkie wnioski spełniające wymogi ustawowe oraz złożone w terminie zostaną rozpatrzone.

Jeżeli wnioski będą składane przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.  Podpis wysyłki nie jest tożsamy z podpisem wniosku.

 

Wszelkich informacji udzielą:

Anna Gawryl – pok. 10, tel. 81 828 70 26 wew. 121

Agnieszka Doraczyńska – pok. 38, tel. 81 828 70 26 wew.113

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego.
Dodatkowy formularz osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.
Klauzula informacyjna