Ogłoszenie o zamknięciu ul. Nadrzecznej w Karczmiskach Pierwszych

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108027 L (ul. Nadrzeczna) w m. Karczmiska Pierwsze od km 0+000 do km 0+990,00 m” uprzejmie informuję, iż w dniu 07.09.2022 r. powyższy odcinek jezdni będzie wyłączony z ruchu.

 

Za utrudnienia przepraszamy

            Wójt Gminy

          Janusz Goliszek