Więcej o: Komunikat Wójta Gminy

Komunikat Wójta Gminy

Szanowni Państwo.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie poświęconej zgłaszania propozycji przeznaczenia nagrody jaką Gmina Karczmiska otrzymała w ramach wygranej w konkursie „Rosnąca odporność”.

Wpłynęło 50 propozycji (lista propozycji). Lista pokazuje realne potrzeby jakie mamy w całej gminie. Zaprosiłem przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji działających na rzecz naszej społeczności, przedstawicieli władzy uchwałodawczej i władzy wykonawczej w celu wypracowania stanowiska co do przeznaczenia nagrody 1 mln zł jaką otrzymaliśmy z tytułu wygranej w konkursie „Rosnąca odporność”.

W dniu 27 stycznia odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyło 13 osób.
Po analizie wszystkich propozycji jakie wpłynęły od mieszkańców wybrano:

  1. Budowę tężni solankowej – 530.000,00 zł.
  2. Zakup busa do przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych – 470.000,00 zł.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z regulaminem nagroda może być wydatkowana na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID 19. Zgodnie z art. 2 ust.2 Ustawy COVID – 19, mogą to być wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków.

Wypracowana propozycja w pełni spełnia zapisy regulaminu.

Na najbliższej sesji Rady Gminy przedstawimy wypracowane propozycje i poprosimy Radę o przychylenie się do woli Mieszkańców wyrażonych w wypracowanych wnioskach.

                                                                                              Janusz Goliszek

Spotkanie konsultacyjne w sali konferencyjnej urzedu

Spotkanie konsultacyjne w sali konferencyjnej urzedu

Spotkanie konsultacyjne w sali konferencyjnej urzedu

Więcej o: Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu VI naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 31.01.2022 r. do dnia 8.02.2022 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy
oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl.

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności
oraz w Urzędzie Gminy, pok. nr 12,
lub można je pobrać klikając w ten odnośnik.

Ilości, jakie zaplanowane zostały na nabór VI są wartościami znacznie mniejszymi niż
w poprzednich naborach, co wpływać będzie na ograniczone ilości realizacji złożonych wniosków.
O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz stopień pilności.