XXXIV sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 22 października 2021 r. (piątek) o godzinie 1730 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Karczmiskach ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek