Informacja o wynikach przetargu

Karczmiska, dnia 06 października 2021 r.

GOŚ.6845.1.2021.ZB

 

Informacja

o wynikach pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Karczmiska, położonej w miejscowości Słotwiny,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 539

  1. Przetarg odbył się w dniu 06 października 2021 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Karczmiska przy ul. Centralnej 17 w Karczmiskach Pierwszych.
  2. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 04 października 2021 r. nie zostało wpłacone wadium i w związku z tym brak było osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.
  3. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy

Janusz Goliszek