Więcej o: Odbiór odpadów z gospodarstw rolnych

Odbiór odpadów z gospodarstw rolnych

Informacja dotycząca punktów adresowych przyjmujących odpady

z gospodarstw rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) Urząd Gminy Karczmiska zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Punkty odbioru odpadów folii i sznurka:

  • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC – Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691 122 383 (firma odpłatnie przyjmuje folie po sianokiszonce, worki po nawozie, worki typu Big-Bag, folia stretch, plastikowe skrzynki, wiadra, kanistry;  nie odbiera natomiast folii czarnej i czarno-białej);
  • Eko-Prim Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 17h, 20-234 Lublin tel. (81) 749 09 26515 251 960, 501 230 542 – firma odpłatnie dokonuje odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych (sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze po sianokiszonce, tunelach ogrodowych, worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin);
  • H.U. „Kornex” Kornelia Mróz, Korzeniów 80, 08-504 Ułęż, tel. 669 105 580, 665 622 822;
  • EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie, tel. 514 687 876- folie rolnicze, opakowania po nawozach, sznurek.
  • REMONDIS Sp. z o.o., Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 501230542 – działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin.
  • Lub–Eko-Plus, Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502 636 439 – folia odpadowa, sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych.

Punkty odbioru zużytych opon:

  • W Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa, tel. 691 370 360;
  • Orzeł S.A, ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999.

Odpady mechaniki pojazdowej:

  • Eko Prim Sp. z o.o., Metalurgiczna 17H, 20-234 Lublin, tel. 81 749 09 26515 251 960, 501 230 542 (tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa- oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odbiór m.in.: zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych).

 OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do odpowiedniego postępowania z opakowaniami po tych produktach. Zużyte puste i czyste opakowania powinny zostać oddane do punktu sprzedaży – sklepu lub hurtowni środków ochrony roślin. Następnie zostają one przekazane firmom specjalizującym się w utylizacji odpadów niebezpiecznych. Zwrócenie pustych opakowań po preparatach jest bezpłatne, nie wymaga paragonu czy faktury.

Za niewłaściwe zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, jakimi są opakowania po środkach ochrony roślin, rolnikom grozi kara w postaci grzywny oraz zmniejszenia dotacji unijnych.

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi. W związku z tym zabronione jest wrzucanie ich do pojemników na odpady zmieszane, zbiorowych pojemników na śmieci, wynoszenie do lasu, palenie we własnym zakresie.