Komunikat

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY NABORU DZIECI DO ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Wójt Gminy informuje, że prowadzony jest nabór do Żłobka i Przedszkola w Karczmiskach na rok szkolny 2021/2022.
Nabór do tych placówek odbywa się wg następujących zasad:

  • do Żłobka w Karczmiskach będą przyjmowane dzieci w wieku 1 – 3 lat (jak było do tej pory)
    oraz dzieci po ukończeniu 3 lat, które będą uczęszczały do tej placówki do 4 roku życia,
  • do Przedszkola w Karczmiskach będą przyjmowane dzieci w wieku 4 – 6 lat
    (od września 2021 r. zaplanowano 6 oddziałów po 2 oddziały na każdy rocznik 4, 5 i 6 latków).

Gmina Karczmiska zapewnia dzieciom zarówno w Żłobku jak i Przedszkolu, zgodnie z obowiązującymi przepisami opiekę, wychowanie i rozwój osobowy na jak najwyższym poziomie.

Działania i troska samorządu nakierowane są na wspomaganie rodziców w opiece i w wychowaniu dzieci. Nasze placówki gwarantują wszystkim dzieciom zamieszkującym Gminę Karczmiska możliwość uczestniczenia w opiece przedszkolnej od 4 roku życia. Również, jako jedna z nielicznych gmin wiejskich, realizujemy w Żłobku w Karczmiskach program wspomagający pracujących rodziców dzieci w wieku od 1 roku życia do 4 lat.

Wszelkich informacji oraz stosowne druki można uzyskać bezpośrednio w placówkach prowadzących nabór.

                                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                          (-) Janusz Goliszek