Więcej o: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI SOLARNYCH

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI SOLARNYCH

Przypominamy wszystkim użytkownikom instalacji solarnych, biorących udział w projekcie pn. „Budowa mikroinstalacji OZE z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Karczmiska,” iż zgodnie z zapisami umowy zawartej z gminą, jesteście Państwo zobowiązani do ubezpieczenia instalacji od zdarzeń losowych. Jeżeli są przypadki braku takiego ubezpieczenia, prosimy o dokonanie tej czynności w czasie ubezpieczania budynków mieszkalnych.

Jest to ściśle związane z przypadkami uznawania niektórych awarii instalacji przez serwis wykonawcy montażu instalacji za awarie powstałe na skutek zdarzenia losowego, co nie podlega usługom gwarancyjnym, a w ostateczności, za które Państwo poniesiecie koszty. Takiemu zachowaniu serwisu sprzyjają ostatnio występujące nawałnice i burze. Dlatego uczulamy Państwa przed podpisywaniem protokołów z wizyt serwisu, gdzie bez rzetelnego sprawdzenia serwisant wpisuje jako przyczynę awarii zdarzenie losowe np. wyładowanie atmosferyczne. W następstwie tego firma wystawia fakturę na gminę a gmina refakturuje na Państwa, gdyż występuje obowiązek ubezpieczenia instalacji.