Więcej o: Dzień dziecka

Dzień dziecka

„Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”
                                                         (Janusz Korczak)

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka życzę wszystkim dzieciom z Gminy Karczmiska zdrowia, radości i spełnienia wszystkich marzeń. Rozwijajcie swoje pasje i talenty oraz bawcie się w gronie swoich przyjaciół i kochanej rodziny.

Niech trudny czas pandemii roku bieżącego szybko odejdzie w zapomnienie, niech lato będzie okazją do pozbycia się stresów i obaw. Niech na stałe zagości uśmiech, optymizm, abyście mogli radośnie i bezpiecznie korzystać z życia.

Życzę Wam, wspaniałych wakacji pełnych wrażeń i atrakcji oraz powrotu do utęsknionej swojej grupy, oddziału, klasy, rówieśników i wychowawców.

 

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                              Janusz Goliszek

Informacja o sporządzeniu Raportu o stanie Gminy za 2020 rok

Szanowni Mieszkańcy !

Informuję, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) został opracowany Raport o stanie Gminy Karczmiska za 2020 rok.

Raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Karczmiska – https://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl w zakładce Inne dokumenty – Raporty o stanie gminy.

Bezpośrednie odwołanie do Raportu [BIP]

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w 2020 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, stanu realizacji uchwał Rady Gminy Karczmiska. Na treść opracowanego Raportu o stanie Gminy Karczmiska za rok 2020 składają się informacje obejmujące obowiązkowy zakres raportu jak i szersze informacje z zakresu zadań realizowanych przez organ wykonawczy – Wójta Gminy Karczmiska. Zadania i działania przedstawione w przedmiotowym Raporcie realizowane były przez Urząd Gminy Karczmiska, jednostki organizacyjne oraz instytucję kultury.

28 maja 2021 roku Raport został przekazany Przewodniczącemu Rady Gminy Karczmiska.

Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska