Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ogłoszenie naboru uczestników do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Karczmiska do wzięcia udziału w resortowym Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Przewidywany termin realizacji programu od 01.05.2021 r. do 31.12.2021 r. Udział w programie osób jest nieodpłatny.

Uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 5 mieszkańców Gminy Karczmiska w tym:

 • 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 1 dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA łącznie z klauzulą – stanowiącej załącznik do Programu oraz dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku objęcia wsparciem asystenta dziecka do 16 roku życia wymagane jest dołączenie zaświadczenia psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Karty zgłoszeniowe należy składać do 22 kwietnia 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczmiskach, ul. Opolska 33, 24-310 Karczmiska, (tel. 81 828 70 76) lub elektronicznie na adres: karczmiskaops@onet.eu.

Karty zgłoszenia w formie papierowej dostępne są również w siedzibie OPS przy ul. Opolska 33.

Prosimy o kontakt telefoniczny w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.

Załączniki:

Klauzula informacyjna RODO.
Karta zgłoszenia do programu.