Wydłużony nabór do Przedszkola w Karczmiskach

OGŁOSZENIE

Rekrutacja do Przedszkola w Karczmiskach

Informuję, że w związku z tym, iż Przedszkole w Karczmiskach dysponuje jeszcze wolnymi miejscami zostało zmienione Zarządzenie Nr 10/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. Wójta Gminy Karczmiska w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, w zakresie terminów składania dokumentów do Przedszkola w Karczmiskach.

Został wydłużony termin złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola do dnia 25.03.2021 r.

Do przedszkola mogą być przyjmowane na wolne miejsca również dzieci 3 letnie.
Cała dokumentacja dostępna na stronie sp.karczmiska.com 

 

 Piotr Długosz

Dyrektor
Zespołu Szkół
w Karczmiskach

Więcej o: Porozumienie międzygminne podpisane

Porozumienie międzygminne podpisane

25 lutego Rada Gminy Karczmiska uchwaliła uchwałę w sprawie instytucjonalizacji współdziałania gmin wchodzących w skład MOF Opole Lubelskie oraz przystąpienia do prac nad Planem Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Opole Lubelskie na lata 2021 – 2027.

12 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim przedstawiciele gmin Opole Lubelskie, Chodel, Karczmiska i Poniatowa podpisali porozumienie o współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Opole Lubelskie służące opracowaniu i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Planu Działań ZIT.

Formalne zawarcie porozumienia między naszymi gminami pozwoli na wspólne przygotowanie strategicznego dokumentu jakim jest Plan Działań ZIT MOF, dzięki któremu zyskamy możliwość pozyskiwania pieniędzy unijnych ze specjalnie wyodrębnionej w tym celu puli środków. Tym samym, dzięki porozumieniu wszystkie cztery gminy zyskują możliwość dodatkowego aplikowania o fundusze unijne.