Nabór Rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego

Wójt Gminy Karczmiska
Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
wykonujących czynności
w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.
spisu powszechnego NSP 2021.

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 01.02.2021 r. do  09.02.2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Pełna treść ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin naboru

Ogłoszenie w sprawie postępowań rekrutacyjnych do szkoły i przedszkola

Informuję, że Zarządzeniem Nr 10/2021 z 28 stycznia 2021 r. Wójt  Gminy Karczmiska określił harmonogram czynności i terminy rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i do szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczmiska.

Zapraszamy od początku lutego 2021 r. zainteresowanych rodziców do szkół i placówek na terenie Gminy Karczmiska, gdzie uzyskają niezbędne dokumenty (wnioski) oraz pełną informację na temat rekrutacji.

                                                                                                 Wójt Gminy
Janusz Goliszek

Załączniki: