Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Karczmiska

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Karczmiska
Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska

z dopiskiem: “Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.”
(decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami w Biuletynie Informacji Publicznej [BIP]

Więcej o: Budowa linii światłowodowych w gminie Karczmiska

Budowa linii światłowodowych w gminie Karczmiska

Na obszarze Powiatu Opolskiego w tym Gminy Karczmiska ruszyła realizacja trzeciego etapu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę sieci światłowodowej w lokalizacjach, gdzie usługi te nie były wcześniej dostępne. Do końca 2021 roku na terenie woj. lubelskiego powstanie infrastruktura światłowodowa obejmująca swoim zasięgiem zdecydowana większość gospodarstw domowych i wszystkie jednostki oświatowe.

Rozpoczynające się właśnie działania związane są z trzecim konkursem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Objął on 33 najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym obszary Polski, na które we wcześniejszych naborach nie podpisano umów o dofinansowanie.

Więcej “Budowa linii światłowodowych w gminie Karczmiska”

Informacja o możliwości składania wniosków

Wnioski na  świadczenie „Dobry start” (300 dla ucznia) można składać :        

  • od 1 lipca 2020 roku  elektronicznie przez system Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS,
  • od 1 sierpnia 2020 roku drogą tradycyjną (papierową) w Urzędzie Gminy Karczmiska w pokoju 38.      

 Wniosków na świadczenie wychowawcze (500+) w roku 2020 nie składamy.