Ogłoszenie o wynikach

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że Zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 10 marca 2022 r. ogłosił wyniki i zatwierdził podział środków na realizację zadań pożytku publicznego w Gminie Karczmiska na 2022 r. do konkursu ogłoszonego w dniu 01 lutego 2022 r. z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.