Informacja o losowaniu numerów list

INFORMACJA  GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KARCZMISKACH
W SPRAWIE LOSOWANIA NUMERÓW LIST
W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY KARCZMISKA

 

W dniu 4  września 2019 roku o godz. 1200 w siedzibie Komisji odbędzie się losowanie numerów zarejestrowanych list kandydatów.

Informujemy pełnomocników komitetów wyborczych o możliwości  obecności przy losowaniu.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje losowania.