Ogłoszenie o konsultacjach

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH

Projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Wójt Gminy Karczmiska
zaprasza do udziału w konsultacjach

Termin konsultacji: 07 października 2019 r.

Forma konsultacji:  spotkanie dyskusyjne w dniu 07 października 2019 r. o godz. 13.00
w Urzędzie Gminy w Karczmiskach, ul. Centralna 17.

Uczestnicy konsultacji mogą wyrażać opinie i składać uwagi do projektu – na spotkaniu dyskusyjnym.
Zainteresowane podmioty mogą również pisemnie zgłaszać swoje uwagi do Programu na formularzu konsultacyjnym stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 65/2019 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 25 września 2019 r. do wyznaczonego terminu spotkania.

Zastępca Wójta Gminy

(-) Tatiana Łabęcka-Jaroszuk

Załączniki:

Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

Projekt uchwały ws. Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

Formularz konsultacyjny.

 

Aktualizacja z dnia 7 października 2019 r.

Sprawozdanie z konsultacji

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

Informacja Wójta Gminy Karczmiska
o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępniania

Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) Wójt Gminy Karczmiska powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Spis jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Stanu Cywilnego w godz. od 700 – 1500. Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy – informacja o sporządzeniu spisu wyborców

Informacja Wójta Gminy Karczmiska
o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępniania

             Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) Wójt Gminy Karczmiska powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Karczmiska zarządzonymi na dzień 06 października 2019 r.

Spis jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Stanu Cywilnego w godz. od 700 – 1500. Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Więcej o: Narodowe  Czytanie 2019 w Karczmiskach

Narodowe Czytanie 2019 w Karczmiskach

Już po raz ósmy w naszym kraju i Gminie Karczmiska spotkaliśmy się na Narodowym Czytaniu.
W tym roku lekturami przewodnimi był zbiór nowel polskich – utwory Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. Wspólnie przypomnieliśmy sobie pięć z nich. Narodowe czytanie w Karczmiskach odbyło się 09 września 2019 r. w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury (GBiDK).
Więcej “Narodowe Czytanie 2019 w Karczmiskach”

XII Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska,
ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
7. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy wraz z informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Karczmiska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Karczmiskach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
13. Wolne wnioski i komunikaty.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu

OGŁOSZENIE
w sprawie przetargu na sprzedaż pojazdu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.)

Wójt Gminy Karczmiska ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu FS Lublin nr rej. LBO 3393, rok. prod. 1999 – stanowiącego własność Gminy Karczmiska. Pojazd FS Lublin jest zarejestrowany jako autobus, a kierowca, który będzie się nim poruszał powinien posiadać prawo jazdy kategorii D i zaświadczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy autobusu.

Pojazd będący przedmiotem sprzedaży można oglądać w miejscu jego postoju – na parkingu Zespołu Szkół w Karczmiskach Pierwszych, ul. Szkolna 1.

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Karczmiska.

Gminna Biblioteka w Karczmiskach w akcji Kinder Mleczna Kanapka

Informujemy, że Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach została zgłoszona do akcji Kinder Mleczna Kanapka „PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE”.

Zachęcamy do oddawania głosów na naszą instytucję. Głosowanie jest niezwykle proste. Wystarczy wejść na stronę akcji albo bezpośrednio skorzystać z poniższego linku https://www.kinder.com/pl/pl/xp/wspolneczytanie/glosowanie , następnie w wyszukiwarce (wpisując np. nazwę miejscowości) wybrać z listy NASZĄ Bibliotekę (Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach) i ZAGŁOSOWAĆ. Przy pierwszym głosowaniu wymagana jest Rejestracja, która jest bardzo prosta i szybka. Głosowanie trwa niecałe 3 minuty a korzyści ogromne.

Nagrodzonych zostanie 300 bibliotek, które zbiorą najwięcej głosów. 50 bibliotek otrzyma 5000 zł na zakup książek do wspólnego czytania z dzieckiem, następne 250 dostanie książki o wartości 300 zł, z tych które zdobyły najwięcej głosów w rankingu. Dodatkowo zwycięskie biblioteki otrzymają po 2 pufy, dzięki którym będą mogły urządzić w bibliotece kącik do wspólnego czytania. Głosowanie na biblioteki trwa do 4.11.2019. Możesz oddać jeden głos dziennie.

Komunikat lekarza weterynarii

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OPOLU LUBELSKIM

Z dniem 04.09.2019r. na mocy Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/1385 z dnia 03.09.2019r., zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, do obszaru objętego ograniczeniami
/strefa czerwona/ wchodzi

 w całości teren powiatu opolskiego

 

Pełna informacja o wprowadzeniu strefy czerwonej [PDF]

Informacja o losowaniu numerów list

INFORMACJA  GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KARCZMISKACH
W SPRAWIE LOSOWANIA NUMERÓW LIST
W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY KARCZMISKA

 

W dniu 4  września 2019 roku o godz. 1200 w siedzibie Komisji odbędzie się losowanie numerów zarejestrowanych list kandydatów.

Informujemy pełnomocników komitetów wyborczych o możliwości  obecności przy losowaniu.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje losowania.