Więcej o: Ogłoszenie Fotowoltaika

Ogłoszenie Fotowoltaika

Wszystkich uczestników projektu pn. „Wykorzystanie energii słonecznej w bilansie energetycznym Gminy Karczmiska poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Karczmiska” informujemy, iż na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zamieszczona została lista ocenionych projektów do dofinansowania w ramach konkursu, w którym gmina złożyła wniosek. Pomimo otrzymania pozytywnej oceny wniosku, z powodu braku środków, Gmina Karczmiska nie otrzymała wnioskowanej dotacji. Oczekujemy obecnie na oficjalne pismo w tej sprawie i kartę oceny złożonego wniosku, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska

Komunikat

Ze względu na obecną trudną sytuację epidemiologiczną, informuję wszystkich Państwa Sołtysów oraz mieszkańców naszej gminy zainteresowanych tematyką sesji i proszę o pozostanie w domach i ewentualne śledzenie obrad w Internecie.

Proszę o wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich okresie oraz przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia i stosowanie się do nich.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Nowaczek

XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 1000 na Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczmiska w roku 2020.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Wilków w zakresie działań związanych z monitoringiem składowiska odpadów w Rogowie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Wstrzymanie zbiórki odzieży przez PCK

Informacja o wstrzymaniu zbiórki odzieży używanej do pojemników PCK

Z uwagi na ogłoszenie przez WHO pandemii wirusa SARS-Cov-2 i wprowadzeniem stanu epidemii na terenie naszego kraju, Polski Czerwony Krzyż  czasowo zawiesza (do końca maja – lub do odwołania, jeżeli stan epidemii będzie się utrzymywał) zbiórkę odzieży używanej do pojemników PCK.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców  o wstrzymanie się w tym okresie z oddawaniem odzieży używanej do pojemników.

Komunikat OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach informuje, iż w dniach 3, 6, 7 i 8 kwietnia 2020 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 będzie dostarczana 3 tura żywności bezpośrednio do osób, które posiadają skierowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (podprogram 2019).

W piątek (3 kwietnia 2020 r.) paczki z żywnością będą dostarczane dla mieszkańców Karczmisk, w dalszej kolejności do pozostałych mieszkańców z poszczególnych miejscowości.

Paczka żywnościowa zostanie dostarczona pod wskazany adres, pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznej odległości od rozmówcy – zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.