I Sesja Rady Gminy

Komisarz Wyborczy w Lublinie III Postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. zwołał pierwszą Sesję Rady Gminy Karczmiska na dzień 20 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Karczmiska.

Porządek obrad sesji obejmuje:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych.
  4. Wręczenie Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze.
  5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
  6. Przyjęcie dalszego porządku obrad.
  7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
  8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Z up. Komisarza Wyborczego
Janusz Goliszek
Wójt Gminy