Więcej o: 190. rocznica Bitwy Pod Kazimierzem Dolnym

190. rocznica Bitwy Pod Kazimierzem Dolnym

Bitwa pod Kazimierzem Dolnym (mapka poniżej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_ Kazimierzem_Dolnym) była jednym z końcowych akcentów upadającego powstania listopadowego. Wycofujący się Lubelszczyzny polski korpus dowodzony przez gen. Jana Kantego Sierawskiego (zdjęcie Nr 1: https://twojahistoria.pl/encyklopedia/leksykon-bitew/bitwa-pod-kazimierzem-dolnym-18-kwietnia-1831/) po przegranej bitwie pod Wrono-wem (niedaleko Bełżyc) przedostał się do Kazimierza Dolnego.18 kwietnia 1831 r. podczas przeprawy przez Wisłę zaskoczone wojska polskie zostały rozbite przez główne rosyjskie siły gen. Cypriana Kreutza.

Więcej “190. rocznica Bitwy Pod Kazimierzem Dolnym”

Więcej o: Tajemnice przyrody w Gminie Karczmiska

Tajemnice przyrody w Gminie Karczmiska

W 3. edycji programu ,,Lider wiedzy i ochrony środowiska” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie, wzięła udział uczennica V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, pochodząca z Gminy Karczmiska – Katarzyna Nowaczek.

Jednym z zadań do realizacji było przygotowanie projektu autorskiej ścieżki przyrodniczej poza szkołą z wykorzystaniem form ochrony przyrody, gatunków chronionych i parków wiejskich/miejskich oraz zaplanowanie jej przebiegu w terenie, a następnie rozpowszechnienie i wdrożenie projektu w mediach.

Uczestniczka przygotowała własną ścieżkę dydaktyczną pod nazwą ,,Tajemnice przyrody”, której trasa w całości znajduje się na terenie naszej gminy. Liczy ona około 8,5 km. Zaczyna się w Zespole dworsko – parkowym w Karczmiskach Pierwszych, zahacza o najpopularniejsze pomniki przyrody w okolicy, takie jak: Platan klonolistny, Grab pospolity, Lipa drobnolistna i Dąb ,,Władek” z Zagrzęby. Idąc zgodnie z trasą ścieżki, możemy podziwiać ciekawe i chronione gatunki roślin w pobliskim lesie, a także ekosystemy wodne. Ścieżka przyrodnicza ,,Tajemnice przyrody” kończy się na Nadwiślańskiej Kolejce Wąskotorowej, która stanowi bardzo ciekawą atrakcję turystyczną.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą i do zwiedzania pobliskich, lecz bardzo ciekawych miejsc.

Broszura – Ścieżka dydaktyczna “Tajemnice przyrody” [PDF]